Fizibilite Danışmanlığı

Fizibilite Danışmanlığı

Fizibilite Danışmanlığı; yapılacak yatırımın teknik ile mali yapılabilirliğinin değerlendirildiği ve yatırım yapılmadan önce yatırım kararına esas teşkil edecek gerekli bütün bilgilerin değerlendirildiği danışmanlık bir sürecidir. Fizibilite Raporu veya Fizibilite Etüdü fizibilite danışmanlığı sürecinin sonunda oluşturulur. Fizibilite Danışmanlığı ve Proje Danışmanlık hizmetleri yatırım kararlarında alınan danışmanlık hizmetleridir.

Fizibilite Nedir?

Kelime anlamı ‘yapılabilirlik’ olan fizibilite kavramı, iş hayatında bir fikrin hayata geçirilmesi ya da planlanan bir yatırımın yapılıp yapılmaması konusunda önden yapılan değerlendirme ve analiz çalışmaları için kullanılmaktadır. Fizibilite çalışması ile yeni bir iş fikri ya da planlanan yeni bir yatırıma ilişkin tüm unsurlar işe girişmeden önce tüm detayları ile birlikte ele alınır ve böylece yatırım konusunda doğru planlamaların yapılması ve doğru kararların alınması sağlanır.

Fizibilite Çalışmaları – Yapılabilirlik Analizi

Fizibilite çalışmaları sıfırdan yatırım kararlarının yanında, mevcut işletmelerin işlerini genişletmek için yapacakları yatırımlarda, finansal kuruluşlardan yatırımın finansmanı için fon talebinde bulunulduğunda, firmanın yatırımcı arama sürecinde, firmanın başka bir firmaya yatırım sürecinde ya da devlet tarafından sağlanan hibe ve destek süreçlerine ilişkin başvurularda kullanılabilmektedir.

Fizibilite Araştırması

Fizibilite çalışmalarında hem geleceğe yönelik tahminler hem de mevcut duruma ilişkin veriler kullanılarak analizler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda hem doğru verilerin kullanılması ve doğru bilgiye ulaşılması hem de gerçekçi tahminler yürütülmesi yatırımın uygulanabilirliğinin analizinde oldukça önemlidir. Aksi taktirde yapılmaması gereken bir yatırıma başlama ya da önemli bir fırsat barındıran yatırımın olumsuz değerlendirilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Yeni iş fikirlerinin ve yatırımların uygulamaya alınması öncesinde fizibilite danışmanlığı bu nedenle tercih edilmektedir.

Proje Yönetimi Danışmanlığı

Fizibilite ile birlikte Proje Yönetimi Danışmalığı iç içe geçmiş süreçtir. Yapılan fizibilite sonrası projenin yönetimi ve tamamlanması esastır.

Fizibilite Danışmanlığı Aşamaları

Fizibilite çalışmalarında birçok açıdan değerlendirme gerekebilmekle birlikte temel olarak ele alınması gereken unsurlara aşağıda yer verilmiştir.
Piyasa araştırması: Yatırım yapılacak alanda rakiplerin araştırılması, ürün satış fiyatlarının değerlendirilmesi, hedef pazarın tespit edilmesi, talep yapısının analizi ve benzeri araştırmaları içerir.
Yatırım yeri araştırması: Yatırımın hayata geçirileceği alanın seçiminde pazara yakınlık, hammadde kaynaklarına yakınlık, personel altyapısı, ulaşım ve altyapı olanakları ve benzeri araştırmaları içerir.
Teknik araştırma: Üretim sürecinde hangi teknolojilerden faydalanılacağı, uygun makine-ekipmanların ve tedarikçilerinin belirlenmesi, üretim kapasitesi planlaması yapılması, nitelik ve nicelik olarak gerekli personelin tespiti, gerekli fiziki şartların belirlenmesi ve benzeri konularda araştırmaları içerir.
Finansal analizler: Toplam yatırım maliyeti, üretimde kullanılacak girdi maliyetleri, sermaye ihtiyacı, başabaş noktası, satış fiyatları ve kapasiteye göre gelir tahminleri ve nakit akışları gibi analizler sonucunda yatırımın karlı olup olmadığına ve işletmenin finansal açıdan yeterliliğine ilişkin analizleri içerir.

Fizibilite Danışmanlık Hizmetlerimiz

Fizibilite raporu hazırlayan firmalar ve fizibilite çalışması yapan firmalar arasında Plus Global Danışmanlık olarak yer almakta ve fizibilite raporlarınız yazmaktayız.

Fizibilite Danışmanı ve Proje Danışmanlık firması olarak Plus Global Danışmanlık; yeni yatırım planlarınızın kârlı olup olmadığını değerlendirmek ve kaynaklarınızı doğru alanlarda kullanmak için alanında uzman ekibimiz tarafından profesyonel bir şekilde Fizibilite Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Fizibilite Danışmanlığı hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş: