Kurumsal Kaynak Yönetimi Yerli ERP Geliştirme Desteği – Rekabet Öncesi İşbirliği

Kurumsal Kaynak Yönetimi Yerli ERP Geliştirme Desteği – Rekabet Öncesi İşbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerli kurumsal kaynak yönetimi ERP programlarının geliştirilmesi için destek programı açıklanmıştır.
Programın temel amacı: Özellikle savunma sanayisi gibi kritik sektörlerdeki şirketlerin yabancı ERP programlarına bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla ERP Sistemleri Destek Programı başlatıldı.
Veri güvenliği için önem arz eden ERP’lerin yerlileştirilmesi hedeflenmektedir.
Açık kaynak kodlu ERP olarak tüm firmaların kullanımına açılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda stratejik bir ihtiyacın giderilmesi ve dijital dönüşümün hızlanması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yerli ERP Sistemlerine Hibe ve Ar-Ge Desteği

???????Yerli ERP Programı için Hibe Desteği ve Ar-Ge Teşviki verilecektir.

Rekabet öncesi iş birliği yaklaşımı kapsamında en az iki geliştirici firmayla bir kullanıcı firmanın birlikte proje yürütmeleri beklenmektedir.
Temel olarak; proje sonunda geliştirilen ürünün kodlarının açık kaynakta paylaşılması zorunluluğu bulunmaktadır. Böylelikle, projeyi geliştiren firmaların yanında tüm teknoloji ekosistemi bu ürünü kullanabilecek ve hizmet sunabilecektir.

Destek Tutarı: 25 milyon liraya kadar hibe (Proje Başı)
Ayrıca, projeler için Ar-Ge vergi teşvikleri uygulanabilecektir.
Destek Oranı: %50
Proje Süresi: Azama 36 ay
Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2021
Başvuruda İstenecek Belgeler
Başvuru Formu
Proje İş Planı
İşbirliği Anlaşması
KKY Sistemi Temin Sözleşmesi
Proje Yürütücüsü Yetkilisinin Firmayı Temsil Edebileceğine Dair Belge
Ticaret Sicil Gazetesi

 

Bilişim Sektörüne yönelik teşvik ve destekler bağlamında yazılım firmaları için teşvik edici bir destek programı olarak değerlendirilebilir.

Paylaş: