Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Yatırım teşvik belgesi E-TUYS sistemi üzerinden yürütülen süreç kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmektedir. Yatırım teşvik belgesi; yatırımlara KDV istisnası, gümrük vergisi istisnası, indirimli kurumlar vergisi, SGK teşvikleri, faiz ve kar payı desteği ile hazine arazisi tahsisi şeklinde destekler sunmaktadır.

Bölgesel teşviklerin yanında Cazibe merkezleri, stratejik yatırımlar ile proje bazlı teşvikler de verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım tutarı, yatırım konusu, fizibilite kapsamında; arsa, inşaat ve bina harcamaları, global makine listeleri, yerli ve ithal makine listeleri, teçhizat ve bunlarla ilgili yazılım harcamaları kapsamındaki bilgileri ihtiva eden bir belgedir. 

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir? Yatırım Teşvik Belgesi için Kimler Başvurabilir?

  • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  • Dernekler ve vakıflar,
  • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl  ve Nereden Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi, yapılan fizibilite sonrası E-TUYS sisteminden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurunun onaylanması ile alınır.

Ayrıca detaylı bilgi için Yatırım Teşvik Destekleri sayfasını tıklayınız.

Yatırım Teşvik Belgesi Ücreti

Yatırım teşvik belgesi ücretsizdir. Devlet tarafından herhangi bir ücret talep edilmez.

Bölgesel Yatırım Teşvik

Bölgelerin Yatırım Teşvik Sektörleri ve Asgari Yatırım Tutar ve Kapasiteleri

İlleri incelemek için üzerine tıklayınız.

Bölgesel Yatırım Teşvik Destek Unsurları ve Oranları

Yatırım Teşvik Kurumlar Vergisi - Gelir Vergisi İndirimi

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

Kurumlar Vergisi Yatırım Teşvik İndirim Oranları

Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak;

  • Makine ve teçhizatlar
  • Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları

KDV’den istisnadırlar. Yatırım Teşvik Belgesi KDV Muafiyet Yazısı alımı yapılır.

Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

Yatırım Teşvik  Belgesi Gümrük Vergisi İstisnası

KDV’den istisna olan makine ve teçhizat ithal işlemleri için gümrük vergisi istisnası mevcuttur.

Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi Desteği (SGK İşveren Payı Prim Muafiyeti)

Stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik  belgesi uyarınca;

  1. Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında bütün işçiler için
  2. Diğer yatırım cinslerinde, ilave istihdam için

SGK - sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında SGK teşviklerinden bölgesine göre değişen oranlarda yatırımcılar yararlanır.

Sigorta Primi İşveren (SGK) Desteği yatırım teşvik uygulama süreleri ve oranları tablosu

Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi Desteği

6’ncı bölgede; stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik belgeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla,  sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Devlet tarafından karşılanabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Gelir Vergisi Stopajı Desteği

6 ncı bölge ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar kapsamında işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. 

Yatırım Teşvik Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde Devlet Teşvikleri Uzmanı ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Yatırım teşvikleri ile ilgili bilgiler için Plus Global Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Bütün devlet teşvikleri ile ilgili detayları görmek için tıklayınız.

 

Yatırım teşvik belgesi ile ilgili detaylar için tıklayınız.

 

Yatırım teşvikleri ile ilgili bilgiler için Plus Global Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

 
 
 
 
Paylaş: