Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri - Hizmet İhracatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri - Hizmet İhracatı

Hizmet İhracatı Destekleri

Döviz kazandırıcı hizmet ticareti destekleri (Hizmet ihracatı destekleri) Ticaret Bakanlığı tarafından;

 • Eğitim,
 • Sağlık,
 • Sağlık turizmi,
 • Bilişim,
 • Film,
 • Yayıncılık,
 • Lojistik ve
 • Yönetim danışmanlığı

sektörlerinde aşağıdaki başlıklarda verilmektedir.

 • Ürün-Hizmet Tescil Desteği
 • Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Yurtdışı Birim Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Acenta Komisyon Desteği
 • Tercümanlık Desteği
 • Hasta Yol Desteği
 • Yurtiçi Tanıtım-Eğitim Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği
 • Film Yurtdışı Pazarlama Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği
 • Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği
 • Film Reklam Desteği
 • Ticaret ve Alım Heyeti Desteği
 • Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)
 • Yarışma - Etkinlik Desteği
 • Bireysel Fuar Katılım Desteği
 • Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

Hizmet İhracatı Teşvikleri Özet Tablosu

Mobil Uygulama Destekleri ve Oyun Geliştirme Destekleri Tablosu - Plus Global Danışmanlık

 

İçindekiler Tablosu

 

Mal ve Ürün ihracatı teşvikleri farklı bir şekilde sınıflanmış olup  Mal ve Ürün ihracatı teşvikleri için tıklayınız.

Yurtdışında Ofis, Mağaza, Depo, Showroom, Stand Açma Kira Desteği

Yurtdışında açılan mağaza, showroom, depo ya da ofislerin kiralarının %60’ına Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Üstelik 10 farklı birime kadar bu desteği alabilirsiniz.
Destek Üst Sınırı: Yıllık 120.000 USD (Birim başına)
Destek Oranı : %60-70
Destek Süresi : 4 Yıl

Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışına yönelik yapılan aşağıdaki reklam tanıtım desteklerine ilişkin ödemelerin %60 Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.

 • TV ve radyo reklamları
 • Basılı tanıtım
 • Web sitesi tasarımı
 • Sosyal medya reklamları (Facebook, instagram, Google, influencer vb.)
 • İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtımlar
 • Diğer tanıtım harcamaları (katalog, eşantiyon vb.)

Destek Üst Sınırı : Yıllık 400.000 USD
Destek Oranı : %60-70
Destek Süresi : 4 Yıl

Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Yurtdışında firmaya ait markanın korunması için yapılan “Marka Tescili” başvuru ücretlerinin %50’sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : Yıllık 50.000 USD
Destek Oranı : %50-60
Destek Süresi : 4 Yıl

Yurtdışı Müşterileri ve Rakipleri Tanıma için Pazar ya da Sektör Araştırma Desteği

Hazırlatılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin yapılan ödemelerin %60’ına Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : 200.000 USD                  
Destek Oranı : %60 (Şirketler)

Şirket Satın Almaya Yönelik Danışmanlık Desteği

Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin %60’ına Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : 200.000 USD                  
Destek Oranı : %60

Uluslararası Pazarlara Yönelik Danışmanlık Desteği

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerine geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : 200.000 USD                  
Destek Oranı : %50

Acentalara Komisyon Ödeme Desteği

 • Sağlık  turizmi  ve  eğitim  sektörlerinde  ülkemize  uluslararası  hasta  ve  öğrenci getirilmesine,
 • Film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına

yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeler desteklenmektedir.
Destek Miktarı : 100.000 USD  (Yıllık)
Destek Oranı : %50
Süresi: 4 Yıl

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen;

 • Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderlerinin

%50’sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Miktarı : 50.000 USD  (Belge başı 5.000 USD)
Destek Oranı : %50

Tercümanlık Hizmetleri Desteği

 • Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları
 • Tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar

Destek Miktarı : 50.000 USD 
Destek Oranı : %50
Süresi: 4 Yıl

Yurt Dışından  Getirilen  Hastaların Uçak Biletlerinin Desteklenmesi

Havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

 • Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,
 • Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı

desteklenir.
Destek Miktarı : 50.000 USD 
Destek Oranı : %50
Süresi: 4 Yıl

Pazara Girişin Desteklenmesi – Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunları

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen;

 • Yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile
 • Görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına

ilişkin pazara giriş giderleri
Destek Miktarı : 200.000 USD  (Uygulama/Oyun Başı)
Destek Oranı : %50

Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunları için Yazılım ve Personel Desteği

1.    Satın alınan ya da kiralanan yazılım lisans desteği

Destek Miktarı : 50.000 USD  (Yıllık)
Destek Oranı : %50

2.    Personel maaş desteği

Destek Miktarı : 50.000 USD  (Yıllık, En Fazla 2 Personel)
Destek Oranı : %50
Süresi: 4 Yıl (Her bir geliştirme projesi en fazla 1 (bir) yıl için desteklenir.)

Yurtdışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı

 • Katılım giderleri ile
 • En fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Destek Üst Sınırı : 15.000 USD (Etkinlik Başı)
Destek Oranı : %50-70

Sinema Film Sektörü Destekleri - Pazara Girişin Desteklenmesi – Film

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri desteklenir.
Destek Miktarı : 100.000 USD  (Ülke/Ülke Grubu Başı)
Destek Oranı : %50-70
Süre/Adet Sınırı: Aynı film için 5 adet ülke

Sinema Film Sektörü Destekleri - Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri
Destek Miktarı: 200.000 USD (Film Başı)
Destek Oranı: %20

Destek ödemesi doğrudan film platosu/stüdyo işleten şirkete yapılır.

Sinema Film Sektörü Destekleri - Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi

Yurtdışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri

(Marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma)
Destek Miktarı: 100.000-200.000 USD (Film Başı)
Destek Oranı: %50-70

Yönetim Danışmanlığı Şirketleri Teşvikleri - Hizmet İhracatı Destekleri

Ticaret Bakanlığı tarafından genel yönetim, hukuk, mali işler, finansman, vergi, denetim, yatırım, üretim, pazarlama, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları konularında hizmet sunan Yönetim Danışmanlığı Şirketlerine 4 milyon USD’ye kadar devlet desteği /teşvik verilmektedir. Kurumsal danışmanlık, vergi denetim, e-ticaret danışmanlık vb. firmalarımız bu teşviklerden yararlanabilir. Detaylar için tıklayınız.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

Sanal Ticaret Heyeti Desteği

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Aşağıdaki giderler desteklenir:
a) Sanal ticaret heyetinin tanıtımına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
b) Sanal ticaret heyetinin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
ç) Sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler
d)Tercümanlık giderleri
Destek için ön onay alınması gerekmektedir. En az 8 şirket katılımı gereklidir.

Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirligi kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Aşağıdaki giderler desteklenir;
a) Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
b) Sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
ç) Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler.
Fuarın başlama tarihinden en geç 1 (bir) ay önce Bakanlık’a başvuru yapılması gerekmektedir.

Sanal Fuar Şartları

Bir sanal fuarın destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 50 (elli)’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 250 (iki yüz elli)’den az olmaması gerekir.
Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının yarısından az olmaması ve yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.

Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Aşağıdaki giderler desteklenir:
a) Sanal fuar organizasyonu tanıtımı kapsamındaki harcamaların en az %80’i yurt dışına yönelik olmak kaydıyla, internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
b) Sanal fuar organizasyonun planlamasına ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
ç) Sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderler.

Sanal Fuar Organizasyon Şartları
Bir sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 25 (yirmibeş)’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 150 (yüz elli)’den az olmaması gerekir.
Yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.
Program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) onay başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

Hizmet İhracatı Teşvikleri Danışmanlığı, Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 
 
 
 
Paylaş: