Haberler

Yeni Sağlık Turizmi Teşvikleri - 2022

Yeni Sağlık Turizmi Teşvikleri - 2022 yılında sağlık turizmi teşvikleri artırılmıştır.

Dijital Dönüşüm İstanbul Kalkınma Faizsiz Kredi Desteği

Dijital Dönüşüm İstanbul Kalkınma Faizsiz Kredi Desteği

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından verilen faizsiz kredi desteğinin vadesi, ilk 6 ayı geri ödemesiz, son 18 ayı ise eşit taksitle geri ödemeli olmak üzere toplamda 24 aydır. Krediye ilişkin faiz/kar payının %100’ü Ajans tarafından desteklenecektir.

İpekyolu İmalat Sanayi Teknolojik Dönüşüm Finansman Desteği

İpekyolu İmalat Sanayi Teknolojik Dönüşüm Finansman Desteği

İpekyolu kalkınma ajansı tarafından verilen finansman desteğinde; destek kapsamında 24 ay vadeli, 3 ay geri ödemesiz ve sonrasında üçer aylık dönemlerde geri ödemeli kredi tutarı karşılığında ödenmesi beklenen finansman giderinin tamamı (%100) Ajans tarafından karşılanacaktır.

Güney Marmara Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek

Güney Marmara Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

MOBİLİTE ODAKLI TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLER TEKLİF ÇAĞRISI

MOBİLİTE ODAKLI TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLER TEKLİF ÇAĞRISI

İSTANBUL VE KOCAELİ İLİ - MOBİLİTE ODAKLI TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLER TEKLİF ÇAĞRISI

1.    PROGRAMIN AMACI
İstanbul ve Kocaeli illerinde mobilite ve bağlantılı teknolojileri odak alan çağrı kapsamındaki konulara yönelik iş fikirlerini hayata geçirecek girişimcilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
2.    UYGUN İŞ FİKRİ KONULARI
Mobilite ve bağlantılı teknolojileri odak alan iş fikirlerinin, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçını birlikte içermesi ve iş fikirlerinin seçilen konu(lar) doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir.
 
1. Elektrikli araç teknolojileri
2. Siber güvenlik teknolojileri
3. Yapay zeka ve makine öğrenmesi
4. Batarya teknolojileri
5. Fonksiyonel güvenlik
 
6. Hizmet olarak mobilite (MaaS)
7. Mikrohareketlilik
8. Nesnelerin İnterneti
9. Blokzincir teknolojileri

 
3.    BAŞVURU KOŞULLARI

•    01.01.2020 tarihinden sonra, gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada % 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması
•    01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmaması (kadın girişimcilerde yaş şartı aranmaz)
•    Üniversitelerin en az dört yıllık lisans programlarından mezun veya herhangi bir lisans programında kayıtlı öğrenci olması

4. DESTEK GİDERLER ve ÜST LİMİTLERİ

Destek Üst Limiti: 1.000.000 TL 

Kuruluş Giderleri    Destek Oranı
Gerçek kişi statüsündeki işletmesini kuracak olan girişimciye     10.000 TL    % 100
Sermaye şirketi statüsünde işletmesini kuracak girişimciye     20.000 TL    % 100

Personel Giderleri (Performans Desteği)
Girişimcinin kurduğu işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup, destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde SGK nezdinde 4a kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.
Birinci performans dönemi için performans desteği (1. ve 2. yıl için ayrı ayrı)
150-539 SGK prim günü istihdam için    60.000 TL    % 100
540-1079 SGK prim günü istihdam için    120.000 TL    % 100
1080 ve üstü SGK prim günü istihdam için    200.000 TL    % 100

Makine – Teçhizat ve Yazılım Giderleri        
Programın 1. Yılının sonuna kadar alınan makine teçhizat giderleri ve yazılım lisans bedeli     200.000 TL    % 75*
İşletmenin orta- yüksek teknoloji     300.000 TL    % 75* 
Yüksek Teknoloji    450.000 TL    % 75* 
*+ %15 (yerli malı ise)

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri    30.000 TL    % 75
Diğer Giderler        
Kira Giderleri    2.500 TL /Ay (60.000TL)    % 75
Ofis Donanımı    40.000 TL    % 75

5. SON BAŞVURU TARİHİ

24 Mart 2023
 

Kuluçka Merkezleri Rehberi:  Girişimciler için Teşvikler

Kuluçka Merkezleri Rehberi: Girişimciler için Teşvikler

Kuluçka merkezleri, yeni girişimcilere ve erken aşamadaki startup'lara iş fikirlerini geliştirmeleri, büyütmeleri ve pazara sunmaları için destek ve kaynak sağlayan özel tasarlanmış iş merkezleridir. Bu merkezler, girişimcilere çeşitli hizmetler sunarak, girişimcilik ekosisteminin önemli bir parçasını oluşturur.

Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği

Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği

Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği kapsamında danışmanlık hizmeti giderlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve toplamda 10 milyon liraya kadar desteklenmesi planlanmaktadır.

İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Program

İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Program

İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı

Destek Süresi, Üst Limiti ve Oranı
Destek başlama tarihi: 01.05.2024. 
Destek süresi 16 aydır.
Destek Üst Limiti: 1.000.000 TL dir.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında, firmanız veya İŞKUR vasıtasıyla bulduğunuz her bir kadın istihdama toplamda 75.000 TL’ye kadar destek alabilirsiniz. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinden Yararlanma Şartları Destek Verilecek İşverenin Sahip Olması Gereken Şartlar • İmalat sektöründe faaliyet göstermek • En az iki sigortalı çalışana sahip olmak, • İŞKUR’a kayıtlı olmak, • Destek ödemesi yapılan sürenin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinin Süresi Proje süresi en fazla 3 aydır. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesinde Karşılanacak Giderler • İşverenlere; Proje kapsamında çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 25.000 TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanmaktadır. • Çalışan Kadına; Proje Kapsamında çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3.000 TL çocuk bakım desteği verilecektir. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde uygulanmaktadır. Detaylar için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
IPARD 2024 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Çağrısı

IPARD 2024 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Çağrısı

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

KOSGEB Girişimci Destek Programı

KOSGEB Girişimci Destek Programı

Yeni KOSGEB girişimcilik desteği kapsamında 2 milyon TL destek verilmektedir.

Güneş Enerjisi Teşvikleri ve GES Yatırım Teşvik Belgesi

Güneş Enerjisi yatırımları ve Rüzgar Enerjisi yatırımları yeni yapılan değişiklik ile birlikte yatırım yeri farketmeksizin 4. bölge teşvikleri kapsamına alınmış ve kurumlar vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır.

KOSGEB YEŞİL SANAYİ DESTEK  Sanayide Temiz ve Döngüsel

KOSGEB YEŞİL SANAYİ DESTEK Sanayide Temiz ve Döngüsel

Destek Tutarı;
- %70 oranında hibe desteği verilmektedir. Depremden etkilenen bölgelerde destek %80-%90 oranında uygulanır. 
- Bütçe üst sınırı 4.000.000 TL (geri ödemeli)’dir. 
- Destek tutarı proje bitiminde sonraki 12 ay geri ödemesiz olmak üzere izleyen yılın başından itibaren faizsiz olarak taksitlerle geri ödenecektir. (Ortalama vade 3 yıl)

YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI - Güneş Enerjisi Yatırımları

YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI - Güneş Enerjisi Yatırımları

Destek Verilen Harcamalar ve Destek Tutarı
    Yeni makine, teçhizat ve ekipmanları desteklenmektedir.
    Destek oranı % 60’tır. Depremden etkilenen bölgelerde destek %80-%90 oranında uygulanır. 
    Bütçe üst sınırı 14.000.000 TL (geri ödemeli)’dir. Destek tutarı proje bitiminde sonraki 12 ay geri ödemesiz olmak üzere izleyen yılın başından itibaren faizsiz olarak taksitlerle geri ödenecektir. (Ortalama vade 3 yıl)

Yurtdışı Pazar Destek Programı KOSGEB

KOSGEB tarafından ihracat yapan ya da ihracat yapmak isteyen işletmelere 300.000,-TL destek verilmektedir.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı kapsamında sermaye ve makine teçhizat desteği verilmektedir. Toplam destek tutarı 365.000,-TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Proje Teklif Çağrısı İlanı Yayınlandı

Trakya Kalkınma Ajansı teklif çağrı programı kapsamında toplam 15 milyon TL kaynağın kullandırılması planlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Paketi Genişletildi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapıldı. Kumaş, halı ve iplik yatırımları teşvik kapsamına alındı.

KOSGEB’den KOBİ’lere 250 Milyon TL Destek

KOSGEB’den KOBİ’lere 250 Milyon TL Destek

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında toplam 30 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Mali ve Teknik Destek Programları İlan Edildi

Yerli Ürün Geliştirme Programı adı altında açılan program ile yerli ve milli üretim, ithal ikamesi amaçlanmaktadır.

KOSGEB Yurt Dışı Destek Programı Yayınlandı

KOSGEB yurt dışı pazar destek programı yürürlüğe girdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) Hatırlatma

KVKK Verbis kayıt süreleri ve uyum programı ile ilgili duyuru yayınladı.

KVKK - Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

KVKK - Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından Verbis’e kayıt süreleri ile ilgili uzatma kararı alınmıştır. Ancak bu d

SGK Teşviklerinde Uzatma - Bölgesel Teşvikler

İlave 6 Puanlık Sigorta Primi İndiriminin 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Duyuru SGK teşvikleri kapsamında; Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçe

SGK ve İş Hukuku Bakımından Corona Virüs Salgınının (Pandemi Covid-19) Muhtemel Sonuçları ve Çözüm Önerileri

Corona virüs salgını nedeniyle "Yıllık İzinler, Mazeret İzinleri, Ücretsiz İzin ve Zorlayıcı (Mücbir) Sebep, Olağanüstü Hal – Durum, Kısa Çalışma Ödeneği" konuları tartışılmaya baş

Şirketlerimizin Koronavirüs İle İlgili Alabileceği Tüm Önlemler ve Hukuki Çözümler

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Corona Virüsü salgınından işverenlerin etkilenmemesi veya oluşabilecek olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilmesini tem

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) - Koronavirüs Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), koronavirüs (Covid-19, Corana virus) kapsamında özellikle sağlık verilerin nasıl işleneceğini, paylaşılabileceğini ve akla gelen diğer sorul

TÜBİTAK Koronavirüs - Covid-19 ARGE Desteği Proje Çağrısı

TÜBİTAK tarafından Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında proje destek çağrısı açılmıştır. Aşağıdaki ürünlere ilişkin ARGE projelerine 600.000,-TL destek verilecektir.Deze

Ankara Kalkınma Ajansı Covid-19 Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı

Kalkınma Ajansları Covid-19 (Koronavirüs) ile Mücadele Ve Dayanıklılık Programı açıklandı. (Referans No: TR51/2020/COVID/COVID_KA)   Ankara Kalkınma Ajansı tarafından; COVID-19 (C