Hizmetlerimiz

Devlet Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

Plus Global Danışmanlık; Devlet Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri alanında uzman ekipleri ile ülkemizin bütün illerinde hizmet vermektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvikleri

Yatırım teşvik belgesi alınması, yatırıma katkı oranı, yatırım tamamlama hizmetleri

Sağlık Turizmi Destekleri ve Hizmet İhracatı Teşvikleri

Sağlık turizmi teşvikleri ve sağlık turizmi yetki belgesi

İhracat Destekleri

İhracata yönelik devlet destekleri

İhracat Danışmanlığı

İhracat Danışmanlığı Hizmetlerimiz Yurtdışı pazarlara açılmak, ürünlerini dünyanın 7 kıtasında satmak, ülkeleri gezerken markalarını insanların kullandığını görmek bütün girişimci,

Bilişim Teşvikleri - Teknoloji Firmaları Destekleri

Bilişim sektörü bağlamında yazılım/mobil uygulama/oyun geliştiren firmaların yanında finansal yazılım-teknoloji, blockchain, yapay zeka, e-spor, siber güvenlik, veri merkezi ve dijital aracılık ve hizmet platformları gibi sektörler eklenmiştir. Teknoloji firmaları destekleri kapsamında metaverse, blockchain ve pazar yerleri firmaları da teşvik alabilecektir.

Yurtdışı Gayrimenkul Satışına Yönelik Teşvikler

Yabancıya yönelik olmak üzere konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’de yerleşik kişi ve kuruluşlara destek verilmektedir. (gayrimenkul teşvikleri).

ArGe/Tasarım Merkezi Kurulumu

Ar-Ge merkezi ve Tasarım Merkezi kurulumu, yürütülmesi ve faaliyet raporu

Lojistik Hizmetlerine Yönelik Teşvikler

Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve Bakanlığı uygun gördüğü diğer kuruluşlar yurtdışına yönelik faaliyetleri kapsamında desteklenir. (lojistik teşvikleri).

Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği

Tasarım projesi yazımı ve yürütülmesi

SGK Teşvikleri

SGK teşvikleri istihdam ve sigorta prim desteği ile firmalara önemli fırsatlar ve maliyet avantajı sağlamaktadır.

Yurtdışı Mağaza, Ofis, Depo Açma Destekleri

Yurtdışına açılmak ve mağaza açmak, depo ve ofis kiralamak için devlet destekleri

Amazon ve Pazar Yerleri Hesap Açma ve Hesap Yönetimi Hizmetleri

e-ticaret yönetimi, amazon hesabı açma ve yönetimi

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından yurtdışındaki KÜRESEL FİRMALARA tedarikçi olan YERLİ ARA MALI ÜRETİCİSİ FİRMALARA 1 milyon USD’ye kadar devlet desteği /teşvik verilmektedir. Küresel

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri - Hizmet İhracatı

Döviz kazandırıcı hizmet ticareti destekleri (Hizmet ihracatı destekleri)

Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği

Yurtdışında farklı dil ve ülkelerde reklam ve tanıtım faaliyetleri

Yurtdışı Fuar, Seyahat ve Pazar Araştırma Destekleri

Yurtdışında fuarlara katılma, farklı ülkelerde iş bağlantıları kurma ve farklı pazarlar araştırma

E-Ticaret Destekleri

E-ticaret destekleri ile dünyaya açılma fırsatı

E-Turquality Destek Programı - Bilişimin Yıldızları

Ticaret Bakanlığı tarafından Bilişim sektöründe yazılım/mobil uygulama/oyun geliştiren firmalara sağlanırken yeni düzenlemeyle ayrıca finansal yazılım-teknoloji, Blockchain, yapay zeka, e-spor, siber güvenlik, veri merkezi ve dijital aracılık ve hizmet platformları gibi sektörler eklenmiştir. Teknoloji firmaları destekleri kapsamında Metaverse, Blockchain ve pazar yerleri firmaları da teşvik alabilecektir.

Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Çağrısı

Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Çağrısı
Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Çağrısı, şarj konusunu elektrikli araç pazarının gelişimi hedefi kapsamında istasyonların tüm illerimizde yeterli sayıda kurulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çağrı ile şarj altyapısının serbest piyasa koşullarında gelişmesini teminen özel sektör tarafından kurulacak şarj üniteleri için hibe desteği sağlanarak yatırımların hızlandırılması hedeflenmektedir. Çağrı kapsamında verilecek destekler ile hızlı şarj ünitelerinin sayısı artırılacaktır.

 

Yeşil Hizmetlere Yönelik Teşvikler

YEŞİL HİZMETLERE YÖNELİK TEŞVİKLER
Türkiye’de yerleşik, altyapıya ilişkin olmayan, çevre kirliliğinin önlenmesi veya etkilerinin azalması amacıyla verilen danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile Bakanlıkça bu kapsamda belirlenecek diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla yapılan harcamalar destek kapsamına alınmıştır. (Yeşil Hizmet Destekleri)


1.    Yurtdışı Marka Tescil Desteği
2.    Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

3.    Veri Tabanı Üyelik Desteği
4.    Yurtdışı Birim Kira Desteği
5.    İstihdam Desteği
6.    Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği
7.    Yurtdışı Etkinliklere Katılım Desteği
8.    Milli Katılım Tanıtım Desteği
9.    Sanal Fuar Organizasyon Desteği
11.    HİSER PROJESİ DESTEĞİ

 

 

Fuar Hizmetlerine Yönelik Teşvikler

FUAR HİZMETLERİNE YÖNELİK TEŞVİKLER
Sanal veya yurtdışında fiziki fuarcılık hizmeti veren yurtiçinde yerleşik şirketler ile kurum ve kuruluşlar yeni düzenlemeyle kadar destek alabilme imkânına sahip olmuştur.(Fuar Hizmet Teşvikleri)


1.    Yurtdışı Marka Tescil Desteği
2.    Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
3.    Yurtdışı Birim Kira Desteği
4.    Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği
5.    Yurtdışı Etkinliklere Bireysel Katılım Desteği
6.    Yurtiçi Fuar Alanı Yapım Desteği
7.    Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuar ve Organizasyon Desteği
8.    Yurtdışı Fuar ve Organizasyon Desteği
9.    Ürün Yerleştirme Desteği
10.    Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği
11.    Yarışma ve Etkinlik Desteği

 

Diğer Hizmet Sektörlerine Yönelik Teşvikler

DİĞER HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK TEŞVİKLER
Türkiye’de yerleşik firmalar tarafından yurtdışında kamusal bir otorite ile anlaşması kaydıyla kombine destek hizmetleri(temizlik, bakım, güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane vb.) sunulması faaliyetleri, gemi klaslama müesseseleri faaliyetleri, patent danışmanlığı faaliyetleri, uygunluk değerlendirme faaliyetleri, uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık faaliyetleri destek kapsamındadır.
1.    Yurtdışı Marka Tescil Desteği
2.    Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
3.    Yurtdışı Birim Kira Desteği
4.    Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği
5.    Yurtdışı Etkinliklere Katılım Desteği
6.    Milli Katılım Tanıtım Desteği
7.    Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği
8.     HİSER PROJESİ DESTEĞİ

Kobigel Destek Programı Kosgeb

Kosgeb tarafından dönem dönem açılan çağrılar ile Kobigel Destek Programı - Kobi Geliştirme Destek Programı kapsamında destekler verilmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Programı – Hamle Programı

Hedef Sektörler ile öncelikli ürün listesi ile belirlenen ürünlerin üretimine ilişkin yatırımlara büyük tutarlı teşvikler

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında e-ticaret sitelerine üyelik, sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri destek kapsamına alınmıştır.E-Ticar

Makine Sektörü Teşvikleri

Makine Sektörü ülkemizin en önemli istihdam ve ihracat alanlarından bir tanesidir. Bu çerçevede bakanlıklar ve kurumlardan tarafından önemli teşvik, destek, hibe ve yardımlar Maki

Kimya Sektörü Teşvikleri

Kimya Sektörü ülkemizin en önemli istihdam ve ihracat alanlarından bir tanesidir. Bu çerçevede bakanlıklar ve kurumlardan tarafından önemli teşvik, destek, hibe ve yardımlar Kimya

İmalat Sanayi Destekleri

İmalat Sanayi ve üretim ülkemizin en önemli istihdam ve ihracat alanlarından bir tanesidir. Bu çerçevede bakanlıklar ve kurumlardan tarafından önemli teşvik, destek, hibe ve yardı

KOSGEB Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

KOSGEB tarafından araştırma geliştirme sonucu  veya ürün geliştirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlere 900.000,-TL’ye kadar destek verilecektir.