Sağlık Turizmi Destekleri ve Hizmet İhracatı Teşvikleri

Sağlık Turizmi Destekleri ve Hizmet İhracatı Teşvikleri

Sağlık Turizmi Destekleri ve Teşvikleri

Yeni Sağlık Turizmi Teşvikleri; Medikal Turizm olarak isimlendirilen teşvikler; 2024 yılında güncellenmiş olup hem artırılmış hem de çeşitlendirilmiştir;

 1. Yurtdışında Öntanı Merkezi, Ofis, Kuruluş, Stand Açma Kira Desteği
 2. Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 3. Ürün Yerleştirme Desteği
 4. Yurtdışı Marka Tescil Desteği
 5. Acentalara Komisyon Ödeme Desteği
 6. Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
 7. İstihdam Desteği
 8. Yurt Dışından  Getirilen  Hastaların Uçak Biletlerinin Desteklenmesi
 9. Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği
 10. Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği
 11. Yurtdışı Etkinlik - Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı
 12. Yurtiçi Etkinlik - Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı
 13. Yurtiçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

şeklinde sıralanabilir. Sağlık Turizmi Danışmanlık hizmetlerimiz için iletişime geçmek için tıklayınız.

Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak için Sağlık Turizmi Yetki Belgesi gereklidir. Sağlık Turizmi Teşvikleri, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ve sertifikası alımı konusunda kapsamlı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş - Acente ile Sağlık Kuruluşları (Hastane, Klinik, Tıp Merkezi, Muayenehane vb.) aşağıdaki teşvikleri alabilmektedir

1.    Yurtdışında Öntanı Merkezi, Ofis, Kuruluş, Stand Açma Kira Desteği

Yurtdışında açılan ön tanı merkezi, kuruluş ve ofislerin kiralarının %60'ına Bakanlık tarafından 5 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir. 
Üstelik 25 farklı birime kadar bu desteği alabilirsiniz. 
Destek Üst Sınırı:

 • Muayenehane ve polikliniker için: 1.825.778 TL (Yıllık Birim Başı)
 • Diğer Yararlanıcılar: 4.382.171 TL (Yıllık Birim Başı)

Destek Oranı: %60-70
Destek Süresi: 5 Yıl 

2.    Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışına yönelik yapılan aşağıdaki reklam tanıtım desteklerine ilişkin ödemelerin %60 Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.
⦁    TV ve radyo reklamları
⦁    Basılı tanıtım
⦁    Web sitesi tasarımı
⦁    Sosyal medya reklamları (Facebook, Instagram, Google, Influencer vb.)
⦁    İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtımlar
⦁    Diğer tanıtım harcamaları (katalog, eşantiyon vb.)
Destek Üst Sınırı : 

 • Muayenehane ve poliklinik: 7.304.631 TL ( Yıllık)  
 • Diğer yararlanıcılar: 18.262.336 TL (Yıllık)

Destek Oranı : %60-70
Destek Süresi : 5 Yıl

3.    Ürün Yerleştirme Desteği

Yurtdışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri
Destek Üst Sınırı :3.651.556 TL (Etkinlik Başı)
Destek Oranı : %60
Destek Süresi: 5 Yıl

4.    Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Yurtdışında firmaya ait markanın korunması için yapılan “Marka Tescili” başvuru ücretlerinin %50'sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı: 1.825.778 TL
Destek Oranı : %60
Destek Süresi : 5 Yıl 

5.    Acentalara Komisyon Ödeme Desteği

Sağlık turizmi sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeler desteklenmektedir.
Destek Miktarı: 

 • Muayenehane ve poliklinik: 729.096 TL (Yıllık)
 • Diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri: 3.651.556 TL (Yıllık)

Destek Oranı: %60 
Süresi: 5 Yıl

6.    Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; 
⦁    Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderlerinin 
%50'sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Miktarı :  5.478.000 TL (Belge başı)
Destek Oranı : %60 

7.    İstihdam Desteği

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam ettikleri;
⦁    tercüman,
⦁    çağrı merkezi personeli, 
⦁    rehber, 
⦁    sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile
⦁    hasta bakım faaliyeti gösteren kuruluşların istihdam ettiği bakım personeli ve sosyal hizmet uzmanının 
aylık brüt ücretleri.
Destek Miktarı : 

 • Muayenehane ve poliklinik: 1.825.778 TL ( 32.809 TL /aylık/personel)
 • Diğer yararlanıcılar: 7.304.631 TL ( ( 32.809 TL/aylık/personel)

Destek Oranı : %60
Süresi: 5 Yıl

8.    Yurt Dışından  Getirilen  Hastaların Uçak Biletlerinin Desteklenmesi

Havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına %60 oranında ve en fazla 36.455 TL’yi geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı desteklenir.
Destek Miktarı : 36.455 TL /hasta

 • Muayenehane ve poliklinik:1.825.778 TL-Yıllık
 • Diğer yararlanıcılar:  18.262.336 TL - Yıllık

Destek Oranı : %60
Süresi: 5 Yıl

9.    Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptırılan sağlık sigortalarına hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı: 7.304.631 TL 
Destek Oranı: %70

10.    Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

İstihdam edilen sağlık turizmi personelinin yabancı dil ve Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında desteklenir.
Destek Miktarı : 

 • Muayenehane ve poliklinik: 729.096 TL - Yıllık
 • Diğer yararlanıcılar: 2.920.941 TL - Yıllık

Destek Oranı : %60

Süresi: 5 Yıl

11.    Yurtdışı Etkinlik - Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı

Katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları
Destek Üst Sınırı :  912.889 TL

 • Prestijli etkinlik:1.825.778 TL

Destek Oranı : %60

12.    Yurtiçi Etkinlik - Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı

Katılım giderleri
Destek Üst Sınırı : 912.889 TL (Etkinlik Başı)
Destek Oranı : %60

13.    Yurtiçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Sağlık turizmine yönelik; yurtdışından akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum ve kuruluşların katıldığı yurtiçi etkinlik giderleri desteklenir.
Destek Üst Sınırı : 1.825.778 TL ( (Etkinlik Başına -En Fazla 5 Etkinlik - Yıllık)
Destek Oranı : %60

Kosgeb Sağlık Turizmi Destekleri ve Teşvikleri

Kosgeb tarafından ilk defa şirket kuran girişimcilere geleneksel girişimcilik programı kapsamında cüzi miktarda destek verilebilmektedir. Ancak asıl büyük ve önemli Sağlık Turizmi Teşvikleri Ticaret Bakanlığı tarafından yukarıda sıralandığı şekilde verilmektedir.

Sağlık Turizmi Vergisel Teşvikler ve Avantajlar - KDV İstisnası ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Sağlık Turizmi Vergisel Teşvikler ve Avantajlar için tıklayınız.

Sağlık Turizmi Yurtdışı Fuar Desteği Kapsamındaki Fuarlar 2021

Fuar Desteği ile ilgili bilgiler ve Sağlık Turizmi Fuar Teşviği kapsamındaki fuarlara ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır? - Sağlık Turizmi Sertifika Programı

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından;

 • Sağlık Turizmi ile iştigal eden turizm acentaları olan aracı kuruluşlar ile
 • Kamu özel ve üniversite hastaneleri, Tıp Merkezi, Muayenehane, klinik, tüp bebek merkezi, fizik tedavi merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezleri, diş klinikleri vb. sağlık kuruluşlarına

verilmektedir. Plus Global Danışmanlık olarak sağlık turizmi yetki belgesi alımı sürecinde danışmanlık hizmet vermekteyiz

Acenta sağlık turizmi yetki belgesi ve hastane tıp merkezi klinik ve muayenehane sağlık turizmi yetki belgesi süreçleri bu linkte özetlenmiştir. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi için gerekli evraklar ve süreç anlatılmıştır.

Not: Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşları acentaları sağlık turizmi yetki belgesi yetkilendirilmesine yönelik iş ve işlemler 05.06.2021 tarihinden itibaren USHAŞ tarafından yürütülecektir. Başvurular USHAŞ web sitesi üzerinden alınacaktır.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi - Acenta ve Hastane, Tıp Merkezi, Muayenehane - Hasta Turizmi

Acenta sağlık turizmi yetki belgesi ve hastane tıp merkezi klinik ve muayenehane sağlık turizmi yetki belgesi süreçleri ile Sağlık turizmi ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluş ve uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi izin ve sertifika süreci ile sağlık turizmi sertifika programı bilgi almak için tıklayınız.

1. Sağlık Tesisi ve Kuruluşları - Hastane Kinik Muayenehane - Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

2. Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu - Acenta Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

Sağlık Turizmi Nedir? Sağlık Turizmi Çeşitleri - Saglik Turizmi

Sağlık Turizmi Nedir? Sağlık Turizmi Çeşitleri konularında bilgiler için tıklayınız.

Medikal Turizm - Sağlık Turizmi için Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi

 • Bahreyn
 • Bosna Hersek
 • Cezayir
 • Çin
 • Gürcistan
 • İngiltere
 • Katar
 • Kazakistan
 • Kenya
 • Kuveyt
 • Nijerya
 • Rusya
 • Senegal
 • Tunus
 • Ukrayna

Sağlık Turizmi teşvikleri, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri - Hizmet İhracatı Teşvikleri altında sınıflandırılmakta olup diğer hizmet ihracatı teşvikleri için linke tıklayınız.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi kapsamında Hizmet ihracatı teşvikleri ve destekleri için tıklayınız.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Danışmanlık Hizmetlerimiz

Sağlık Turizmi Destekleri ve Hizmet İhracatı Teşvikleri Danışmanlığı Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

İletişime geçmek için bizi arayabilirsiniz.

Paylaş: