İhracat Destekleri

İhracat Destekleri

İhracat destekleri (e-ihracat elektronik ihracat, mikro ihracat dahil) Ticaret Bakanlığı (daha önceden Ekonomi Bakanlığı), KOSGEB ve Eximbank tarafından ihracata hazırlık, ihracatın geliştirilmesi, uluslararası markalaşma, pazarlarda kalıcı hale gelme için verilen karşılıksız hibe şeklinde verilen devlet destekleridir.

İhracat teşvikleri ve destekleri firmaların ihracata hazırlanması ve ihracatlarını artırmaları, sürdürülebilir bir ihracat yapısına kavuşmaları için verilmektedir.

İhracat destekleri; ihracat destekleri ile e-ihracat ve mikro ihracat desteklerini kapsar şekilde;

  • Yurtdışı Ofis, Depo, Showroom, Mağaza Kira Desteği
  • Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği (Sosyal medya, facebook, instagram, google, influencer vb. dahil)
  • Pazara Giriş Belgeleri - Kalite Test Analiz Belgeleri Desteği
  • Yurtdışı Marka Tescil Desteği
  • Yurtdışı Fuar Desteği - Yurtiçi Fuar Desteği
  • Yurtdışı Pazar Araştırma Seyahat Desteği
  • Navlun Desteği - Yurtdışı Kargo
  • Sanal Fuar ve Diğer Dijital Faaliyetler

şeklinde sıralanabilir. Aynı zamanda yurtdışı dijital faaliyetler için de (sanal fuar vb.) destek verilmektedir.

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri

Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri temel olarak ürün (mal) ihracatı destekleri, hizmet ihracatı destekleri, teknik müşavirlik destekleri, Turquality (Markalaşma) Desteği ve KOSGEB İhracat Desteği olarak KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı ile Eximbank kredileri şeklinde sınıflandırılabilir.

İhracat Teşvikleri ve Destekleri Özet Tablosu - Dış Ticaret Teşvikleri

İhracatta Devlet Destekleri

İhracatta devlet destekleri mal ve hizmet ihracatı olarak ikiye ayrılır: Ürün (mal) ihracatı teşvikleri aşağıda açıklanmıştır.

Hizmet ihracatı destekleri Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri - Hizmet İhracatı Teşvikleri altında sınıflandırılmakta olup hizmet ihracatı teşvikleri; EğitimSağlık, Sağlık turizmiBilişim (App Uygulama ve Oyun Geliştirme Destekleri dahil)Film Sinema ve Belgesel, Yayıncılık, Lojistik ve Yönetim danışmanlığı sektörlerinde verilmektedir. Hizmet ihracatı teşvikleri için linke tıklayınız.

Yurtdışı Teknik Müşavirlik Hizmetleri Destekleri için ise bu linke  tıklayınız.

Yurt Dışı Mağaza, İşyeri, Ofis, Depo Açma Destekleri

Şirketinizin yurtdışında açacağı ofis, mağaza, depo, showroom vb birimlerinin kiralarının üretici firmalar için %50’si, ticari firmalar için %40’ı geri ödeniyor. 

Yurt Dışı Mağaza, Ofis, Depo Açma Destekleri Destek Tablosu: 

 

Destek ödemesi en fazla 25 birim içindir.

Destek süresi: 4 yıl. 

Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği

4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, sosyal medya (facebook instagram, google influencer vb. reklam desteği), dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamalarının %60’ı Bakanlıkça Şirketinize geri ödenir.

Tanıtım harcamalarının yıllık üst limiti 250.000 USD. 

Kira desteğinden faydalanan bir biriminiz varsa o ülke için tanıtım harcamaları yıllık destek üst limiti 150.000 USD. 

Hedef ve öncelikli ülkelerde tanıtım yapılacaksa veya firmanızın merkezi 4., 5. veya 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı %70’e, bu şartlardan ikisini birden sağlıyorsa destek oranı %80’e yükseliyor. 

Destek Tutarı: 150.000 - 250.000 ABD Doları

Destek Oranı: %60-70

Destek Süresi: 4 Yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği  - Ürünlerin Kalitesinin İspatlanmasına Yönelik Analiz ve Belgelere İlişkin Destekler

Standartlara Uygunluğun Tespiti

Can Güvenliğine Uygunluğun Tespiti

İhracat için Zorunlu Kalite ve Güvenlik Belgeleri

Tarım Test ve Analizlerine Destek

İhracat yaparken almak zorunda olunan veya ihracat yaparken şirkete bir avantaj sağlayacak olan belgelerin hazırlanması için yapılacak harcamaların %50’si Bakanlıkça geri ödenir. 

Destek üst limiti yılda 250.000 ABD Doları.

Navlun Desteği

Kara, Hava ve Deniz yoluyla yapılan ihracatlarda ihracatçı birlikleri üzerinden navlun desteği verilmektedir. Ürün GTİP koduna göre taşıma türü ve hedef ülke desteği değişmektedir. Daha fazla bilgi almak için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçiniz.

Yurtdışı Pazar Araştırma Destekleri -  Yurt Dışı İş Seyahatlerinin Desteklenmesi

Ulaşım masrafları, konaklama ve araç kiralama giderlerinin %70’i oranında destek

İki çalışan için seyahat başına 5.000 ABD Doları.

Yılda en fazla 10 seyahat için destek.

Fuar Desteği  - Fuar Harcamalarının (Stand Açma) Desteklenmesi

Her fuar için Bakanlıkça belirlenen  bir metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutar destek kapsamında geri alınabilmektedir.

İki şekilde fuarlara katılınabilir:

1- Milli Katılım

2- Bireysel Katılım

Destek oranı: %50. 

Destek üst limiti bireysel katılımda 15.000 ABD Doları, yurt dışı fuar organizasyonlarında; Genel fuarlarda 10.000 ABD Doları, sektörel fuarlarda 15.000 ABD Dolarıdır. 

İhracatçılara Yeşil Pasaport Desteği

Her yılında ihracat yapılan son üç yılda, şirket yıllık ortalama 500 bin doların üzerinde ihracat yapıyorsa yeşil pasaport hakkı. 

Pasaportlar iki yıl boyunca kullanabilir,  iki yıllık süre bittiğinde tekrar başvurulabilir.

Pasaport alacak kişi şirket sahibi, ortağı ya da çalışanı olmalı.

Yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebilecektir.

Marka Tescil Desteği

Şirketin Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla markası varsa, bu markaların dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerin/harcamaların %50’si Bakanlıkça geri ödenmektedir.  

Destek üst limiti yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar, destek süresi ise 4 yıl.

Hedef ve öncelikli ülkelerde marka tescili yapılacaksa veya firmanın merkezi 4., 5. veya 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı %60 (İkisini birden sağlıyorsa %70).

Yurtdışında Şirket Alımına Yönelik Destek

Yurtdışında şirket satın alırken alınacak finansal ve hukuki danışmanlık hizmetleri için toplam harcamalarınızın %60’ı Bakanlık tarafından Şirketinize geri ödenir. 

Destek üst limiti yılda 200 bin dolardır. 

Yurtdışında Şirket Ve Marka Satın Alma Destekleri hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Yurtdışı Pazar Araştırma Rapor Desteği - Müşteriyi Tanıma ve Pazarı Öğrenmeye İlişkin Destekler

Müşterileri ve Rakipleri Tanıma İçin Pazar ya da Sektör Hakkında Rapor Desteği

Markanın Bilinilirliğinin Ölçmeye Yönelik Destekler

Satış Kurallarını ve Uygulamaları Öğrenmek İçin Pazar ya da Sektör Hakkında Rapor Desteği

İhracat için müşteriler, belirli pazarın ya da sektör hakkında yetkin danışman firmalara hazırlatılacak rapor harcamalarının %60’ı Bakanlıkça geri ödenmektedir. 

Destek üst limiti yıllık 200.000 USD

Ur-Ge Desteği - ÜRGE Projeleri

Şirketinizin üyesi olduğu işbirliği kuruluşlarının şirketinizin ve içinde bulunduğu sektörün ihracatını artırmak için yürüteceği bir projede yer alması durumunda, katıldığı farklı faaliyetlere (örneğin eğitim, danışmanlık, potansiyel müşterilerle ilişki kurmak için heyetlere katılma vb) ilişkin masraflarının %75’ine destek verilmektedir.

Şirketinizin sektörüne has 5 yıl sürecek UR-GE projeleri kapsamında ilk olarak ihtiyaç analizi yapılır ve rekabet gücü kazanmak için yapman gerekenlerle ihracat yapabileceğin pazarlar işin uzmanları tarafından tespit edilir. 

Sektörel Ticaret Heyetlerine Katılanların Desteklenmesi

Şirketinizden heyete katılan iki kişinin masraflarının %50’si destek kapsamında geri ödenir.

Hedef ve öncelikli ülkelere giden heyetler için destek oranı %60.

Markalaşma ve Turquality Desteği

Turquality ve Marka Destek Programı detayları için tıklayınız.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı kapsamında Kosgeb ihracat desteği olarak 300 Bin TL destek verilmektedir. Detaylar için tıklayınız.

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığınca hedef olarak tespit edilen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerine ilave destek verilecektir. Hedef sektörler ve hedef ülkelerin detaylar için tıklayınız.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında bilgi almak için tıklayınız.

E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

Sanal Ticaret Heyeti Desteği

Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi

Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi - YDLM Devlet Teşvikleri

İhracatı artırmak ve Türk mallarının pazar şansını yükseltmek için Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin (YDLM) desteklenmesi adına Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kapsamında devlet destekleri verilecektir. Yurtdışı lojistik merkezlerinin desteklenmesi hakkında detaylar için tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri ve Teşvikleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

Destek Yönetim Sistemi - DYS - Ticaret Bakanlığı - İhracatçı Birliği

İhracat Destekleri, Hizmet ihracatı destekleri başvuruları Destek Yönetim Sistemi DYS üzerinden yapılmaktadır. Plus Global Danışmanlık gerekli evraklar ve süreç hakkında bilgilendirecektir. Destek Yönetim Sistemi hakkında bilgi için tıklayınız.

İhracat Teşvikleri Danışmanlık Hizmetlerimiz - İhracat Destekleri Danışmanlık

İhracat Destekleri Danışmanlığı Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Ticaret Bakanlığı ihracata yönelik devlet destekleri konularında Plus Global Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

Paylaş: