E-Ticaret Destekleri

E-Ticaret Destekleri

E-İHRACAT VE E-TİCARET DESTEKLERİ

Yeni Açıklanan e-ticaret ve e-ihracat Destekleri ile; Şirketler, pazaryeri, e-ihracat platformları, B2B platformları, perakende e-ticaret siteleri destek kapsamına alınmıştır. E-ticaret ve e-ihracat destekleri ile Amazon, Etsy, Zalando, Ozon, Wallmart  vb. e-ticaret platformlarına yönelik yapılan; üyelik, komisyon, reklam ve depo hizmetleri harcamaları ile entegrasyon ve danışmanlık ücretleri destek kapsamına alınmıştır.

Destekler;
1 Pazara Giriş Rapor Desteği
2 Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği
3  E-ihracat Tanıtım Desteği
4 Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği
Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği
Depo Kira Desteği
5 Yurtdışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği
6 Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke e-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği
7 Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

İlk olarak tanımlar oldukça önemlidir:
E-ihracat Konsorsiyumu: Bakanlık tarafından statü verilen şirketler (Büyük e-ticaret satış modeli ve yapısına sahip, sektöre yön verebilecek şirketler)
B2B Platformu: İşletmeden işletmeye sipariş alma imkanı sunan hizmet sağlayıcı 
E-ticaret paydaşı: Pazaryeri entegrasyonu için zorunlu olarak hizmet alınması gerekli şirketler
Pazaryeri:  İşmerkezi Türkiye’de bulunan pazaryerleri
Perakende e-ticaret siteleri: Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları yapan ve toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olan ve merkezi Türkiye’de olan hizmet sağlayıcı şirket
Yurtdışı Pazaryeri: 3’ten fazla ülkede faaliyet gösteren veya işmerkezinin yerleşik olduğu yabancı ülkede e-ticaret pazar payında en az %15 pazar payına sahip pazaryeri
Şirketler: Limited ve anonim şirketler ile kooperatif ve birlikler
Sipariş Karşılama: Depo ve sipariş gönderme hizmetleri

1.    Pazara Giriş Rapor Desteği

Kimler Yararlanabilir?
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Pazaryerleri
Destek Konusu: Pazar, ülke ve e-ihracat odaklı raporlar
Destek Oranı: %50   Destek Süresi: 
Destek Tutarı: 4.192.994,-TL (yıllık)

2.    Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Kimler Yararlanabilir?
Şirketler
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Destek Konusu: Yurtdışı pazaryerlerindeki dijital reklamlar (yurtdışı pazaryerindeki satışlarının %20’sini aşmayan dijital reklamlar)
Destek Oranı: %50 Destek Süresi: Her Pazar yeri için 3 Yıl
Destek Tutarı: 
Şirketler: 20.971.151,-TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 41.943.848,-TL (yıllık)
E-ihracat Konsorsiyumları: 69.905.898,-TL (yıllık)

3.    E-ihracat Tanıtım Desteği

Kimler Yararlanabilir?: 
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
B2B platformları
Pazaryerleri
Destek Konusu: Yurtdışı pazaryerlerindeki dijital reklamlar hariç diğer pazarlama faaliyetleri (yurtdışı pazaryerindeki satışlarının %20’sini aşmayan dijital reklamlar
Destek Oranı: %50 Destek Süresi: Her ülke için 3 Yıl
Destek Tutarı: 
B2B Platformu: 11.183.893,-TL (yıllık)
E-ihracat Konsorsiyumları: 41.943.848,-TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 69.905.898,-TL (yıllık)
Pazaryerleri: 83.887.695,-TL (yıllık)

4.    Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

a) Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği
Kimler Yararlanabilir?: 
Şirketler
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Pazaryerleri
Destek Konusu: Sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderler (ilgili ülkedeki e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan)
Destek Oranı: %50 Destek Süresi: Her ülke için 3 Yıl

Şirketler: 20.971.151,-TL (yıllık)
E-ihracat Konsorsiyumları: 69.905.898,-TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 69.905.898,-TL (yıllık)
Pazaryerleri: 41.943.848,-TL (yıllık)


b) Depo Kira Desteği
Kimler Yararlanabilir?: 
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Pazaryerleri
Destek Konusu: Kiralanan yurtdışındaki depolara ilişkin kira giderleri
Destek Oranı: %50 Her bir birim başı Destek Süresi: Her ülke için 3 Yıl
Destek Tutarı: 13.980.253,-TL (yıllık ) En Fazla 25 Birim

5.    Yurtdışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

Kimler Yararlanabilir?: 
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Pazaryerleri
Destek Konusu: Yurtdışı pazaryerleri ve yurtdışı pazaryerlerine ilişkin yurtiçinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ilişkin giderler
En Fazla 6 Pazaryeri için 
Destek Oranı: %50 Destek Süresi: Pazaryeri Başına 3 Yıl
Destek Tutarı: Bir Entegrasyon için En Fazla 557.727,-TL 


6.    Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke e-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Kimler Yararlanabilir?

Şirketler
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Destek Konusu: Hedef ülkelerinde yurtdışı pazaryerlerinde çevrimiçi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderler
Destek Oranı: %50 Destek Süresi: En Fazla 3 Yıl
Destek Tutarı: 
E-ihracat Konsorsiyumları: 8.387.534,-TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 4.192.994,-TL (yıllık)
Şirketler: 4.192.994,-TL (yıllık)

7.    Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Kimler Yararlanabilir?
Şirketler
E-ihracat konsorsiyumları
Perakende e-ticaret siteleri
Destek Konusu: Yurtdışı pazaryerleri üzerlerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyonları
Destek Oranı: %50 Destek Süresi: En Fazla 3 Yıl
Destek Tutarı:
E-ihracat Konsorsiyumları: 8.387.534,-TL (yıllık)
Perakende E-ticaret Siteleri: 6.989.354,-TL (yıllık)
Şirketler: 2.096.497,-TL (yıllık)

Hizmet almak için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş: