Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği

Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği

Tasarım desteği (tam adıyla Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği) Ticaret Bakanlığı (daha önceden Ekonomi Bakanlığı) tarafından verilmektedir.

Tasarım projesi iki başlık altında değerlendirilebilir. 1. Moda tasarımı 2. Endüstriyel Ürün Tasarımı

1. Moda tasarımı bağlamında; tasarım ekibi bulunan (tasarımcı, modelist ve mühendis vb.) tekstil şirketleri (hazır giyim, kumaş üretimi, deri sektörü vb.) bu destekten yararlanabilirler.

2. Endüstriyel ürün tasarımı anlamında ise kapsam oldukça geniş değerlendirilir. Alüminyum ürünlerden, tencere tasarımına, çelik ürünlerden makine tasarımına kadar endüstriyel ürün tasarımı yapıp üreten bütün firmalarımız bu destekten yararlanabilirler.

Özellikle Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine Yönelik Desteklere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Tasarım desteğinden nasıl yararlanılır sorusunun cevabını ilerleyen bölümlerde bulabilirsiniz. Tasarım desteği almak ve tasarım desteğinden yararlanmak için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Genel olarak Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği ile;

 • Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.
 • Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 60 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Bakanlık tarafından desteklenmektedir.
 • Buna ilaveten, firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Ayrıntılı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Tasarım Desteğinden Kimler Faydalanabilir? 

1-Ürün Geliştiren Şirketler 

Ürünlerinin ihracat potansiyelini artırmak için inovasyona ihtiyaç duyan veya moda tasarımı/endüstriyel tasarım alanlarında faaliyet gösteren işletmeler.

2-Tasarım Ofisleri

Sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketler.

3-Tasarımcı Şirketi

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketler.

4-İşbirliği Kuruluşları

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıflar, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri,  teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine Yönelik Destekler

Tasarım ve ürün geliştirme projeleri, Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projelerdir.

Bu kapsamdaki projelere devlet tarafından önemli tutarlarda hibe desteği verilmektedir:

 • İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,
 • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
 • Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları

olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir. 

 • Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenmektedir.

Tasarım Destekleri’nden yararlanıp yararlanamayacağınızı ücretsiz olarak değerlendirmemiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Tasarımcı Şirketlerine Yönelik Destekler

Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla yapacağı aşağıda sıraladığımız harcamaların %50’si devlet tarafından şirkete nakdi olarak geri ödenir:

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları (yıllık en fazla 300.000 USD),
 • Yurt dışı birimlerinin kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları (yıllık en fazla 100.000 USD),
 • Yurt dışı birimlerinin brüt kira ile vergi/resim/harç giderleri (yıllık en fazla 200.000 USD),
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri (yıllık en fazla 50.000 USD),
 • İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri (yıllık en fazla 150.000 USD)
 • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderler (yıllık en fazla 200.000 USD)

Tasarım Ofislerine Yönelik Destekler

Tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla yapacağı aşağıda sıraladığımız harcamaların %50’si devlet tarafından şirkete nakdi olarak geri ödenir:

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları (yıllık en fazla 150.000 USD),
 • Yurt dışı birimlerinin kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları (yıllık en fazla 50.000 USD),
 • Yurt dışı birimlerinin brüt kira ile vergi/resim/harç giderleri (yıllık en fazla 100.000 USD),
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri (yıllık en fazla 50.000 USD),
 • İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri (yıllık en fazla 200.000 USD)
 • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderler (yıllık en fazla 100.000 USD)

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler

İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri;

 • Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, 
 • Sergi, 
 • Bienal, 
 • Tasarım fuarı; 
 • Tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile 
 • bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları 

%50 oranında ve proje başına en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir.

 

Tasarım Destekleri’nden yararlanıp yararlanamayacağınızı ücretsiz olarak değerlendirmemiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Bütün devlet teşvikleri ile ilgili detayları görmek için tıklayınız.

 

Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği Danışmanlığı (tasarım desteği, tasarım teşvik, ür ge destekleri, ürge desteği vb. konularda), Plus Global Danışmanlık tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Paylaş: