İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler - Yatırım Teşvik Destekleri

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler - Yatırım Teşvik Destekleri

Yatırım Teşvikleri bağlamında bugün Resmi Gazete’de İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635) yayımlandı:

Karar ile Türkiye’nin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunulacaktır. Ayrıca bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecektir.

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler 

1) İhtisas Serbest Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kullanıcılar - Yatırımcılar İçin Destekler

a) Nitelik Personel Desteği

Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD dolar

Destek Süresi: 5 Yıl

b) Arazi Bina Kira Desteği

Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları,
desteklenir.

Destek Süresi: 5 Yıl

2- İhtisas serbest bölgesi Bölge İşleticileri İçin Destekler

Kar Payı-Faiz Desteği

Bölge işleticilerinin;
a) Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar pay giderleri %50 oranında,
desteklenir.Paylaş: