IPARD 2024 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Çağrısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi) 

1.    PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
2. BAŞVURU YAPACAK İLLER
81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.

3. BAŞVURU ALANLARI

Süt İşleme
• Süt toplama ve süt işlemede soğuk zincirinin geliştirilmesi,
• Küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezleri ve süt işleme tesislerinin üretim kapasitelerinin artırılması,
• Küçük ve orta ölçekli süt veya peynir altı suyu işleyen işletmelerin süt ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesi, işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması, rekabet gücünün arttırılması ve bu işletmelerin çevre standartları ile uyumlarının sağlanması.

Et ve Yumurta İşleme
• Sığır, manda, koyun ve keçi için kesimhanelerin kurulması.
• Sığır, manda, koyun, keçi ve kanatlılar için mevcut kesimhanelerin ve et işleme tesislerinin modernizasyonu.
• Yumurtanın raf ömrünü uzatmak amacıyla sıvı, toz ve işlenmiş yumurta üretim işletmeleri kurulması.

Meyve ve Sebze İşleme
• Meyve ve sebze sektöründe; hasat sonrası kayıpların azaltılması, soğuk hava depolama ve kurutma tesisleri kapasitelerinin geliştirilmesi ve işletmelerin AB standartlarına uyumunun sağlanması; çevreyi kirleten üretim süreçlerinin ortadan kaldırılması.

Su Ürünleri İşleme
• Su ürünleri işleme konusunda, hasat sonrası kayıpları asgari düzeye indirmek için soğuk zincirin kurulması.
• Küçük ve orta ölçekli işleme kuruluşlarının, AB standartlarına ulaşmak için kapasitelerinin arttırılması ve süreçlerinin modernizasyonu.


3. DESTEKLENECEK TEDBİRLER ve ÜST LİMİTLERİ

TEDBİR ADI    SEKTÖR KODU    SEKTÖR ADI    DESTEK ORANI    ÜST LİMİT
(AVRO)
     103-1    Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve       %50-70    3.000.000
M3        Pazarlanması        
Tarım ve    103-2    Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi            3.000.000
Balıkçılık        ve Pazarlanması        
Ürünlerinin    103-3    Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi            3.000.000
İşlenmesi ve        ve Pazarlanması        
Pazarlanması ile    103-4    Su Ürünlerinin İşlenmesi ve            1.500.000
İlgili Fiziki        Pazarlanması        
Varlıklara    103-5    Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi            1.250.000
Yönelik        ve Pazarlanması        
Yatırımlar    103-6    Yumurtanın İşlenmesi ve Pazarlanması            3.000.000


4. DESTEKLENECEK GİDERLER
•    Yapım İşi Giderleri
•    Makine- Ekipman Giderleri
•    Hizmet Alım Giderleri
•    Görünürlük Giderleri
5. BAŞVURU TARİHLERİ

Online Başvuru: 07.05.2024 tarihi saat 18:00
TKDK İl Koordinatörlüklerine Teslim Edilecek Başvuru Dosyası için Son Teslim Tarihi: 09.05.2024 saat 18:00

6. YATIRIM SÜRESİ

En Fazla 18 Ay

Paylaş: