Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyum Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyum Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı Hizmetleri Kapsamı

Uzun yıllardır tasarı halinde bekleyen ve 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.
Kanun’da belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek; üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamayacaktır. Kanun’da ayrı ayrı maddelerde de belirtilmiş olan bu maddelere uyulmaması halinde, kurumlar idari para cezasına çarptırılabileceklerdir. Kanuna göre kişisel verileri ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca bu veriyi ihlal yolu ile ele geçiren kişiye de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir. İdari para cezaları ise yerine getirilmeyen madde(lere) göre değişmek üzere 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar artabilmektedir.
KVKK veri işleyenlere (şirketlere) ciddi yükümlülükler getirmektedir.

 • Verbis sistemine kaydolma, Veri envanteri oluşturma,
 • Açık rıza, aydınlatma metinleri oluşturma,
 • Veri işleme politikası oluşturma ve yayımlama
 • KVKK’nın belirlediği idari ve teknik (bilgi işlem altyapısına yönelik) tedbirleri uygulama
 • Müşteri, çalışan vb. başvurucuların başvurularına, şikâyetlerine cevap verecek sistem kurma

vb. işlemlerin yapılarak KVKK’ya uyum sağlanması ve denetim ile şikayet durumunda yaptırımlar ile karşılaşmamak için önlemler alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından VERBİS’e kayıt için veri sorumlularına verilmiş olan süreler aşağıdaki gibi belirlenerek ilan edilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri isleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacını taşımaktadır.

Bu Kanun gerçek kişilere ait olan kişisel verilerin işlenmesini konu almaktadır. Bu çerçevede bu verileri (otomatik veya değil) bir kayıt sisteminin parçası olarak işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler bu Kanun kapsamındadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum için tanınan süre Nisan 2018’de dolmaktadır. Kişisel veri işleyen tüm kişi ve kurumların kanuna uyum ile ilgili çalışmalarını en kısa sürede tamamlamaları gerekmektedir. 

GDPR (EU General Data Protection Regulation) ise Avrupa Birliğinde uygulanan aynı amaçlı yönetmeliktir. Dört yıllık hazırlık ve tartışma sonrasında GDPR, 14 Nisan 2016 tarihinde AB Parlamentosu tarafından nihayet onaylandı. 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girdi.

 

KVKK Danışmanlık kapsamında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

KVKK Sıkça Sorulan Sorular ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler

Açık Rıza Alınırken Dikkat Edilecek Hususlar

Şirketlerin KVKK Kapsamında Veri Sorumlusu Olarak Yükümlülükleri

 1. Aydınlatma Yükümlülüğü

 2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

 3. Veri Sorumluluları Siciline  (Verbis) Kayıt Yükümlülüğü

 4. İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruları Cevaplama Yükümlülüğü

 5. KVK Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü

Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Verilerin Yurt İçine ve Yurtdışına Aktarılması

 1. Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması

 2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Hazırlanacak Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

İlgili KVKK Kapsamında Kişinin Hakları

 

İlgili KVKK Kapsamında Hak Arama Yöntemleri

 1. İlgili Kişinin KVKK Kapsamında Başvuru Hakkı

 2. İlgili Kişinin KVKK Kapsamında Şikayet Hakkı

Önemli KVKK Kurul Kararları

Kişisel Verilerin Korunması KVKK Kapsamında İşe Giriş Çıkışların Parmak İzi Yüz Tanıma Sistemi ile Yapılması Hukuka Aykırı Bulunmuştur.

KVKK Danışmanlık Hizmetleri

Plus Global Danışmanlık olarak, kişisel veri yönetimi ve kişisel verilerin korunması kanunu uyumluluğu kapsamında hukuk, süreç, organizasyon, veri yönetimi ve güvenliği alanlarını kapsayacak şekilde bütünsel bir yaklaşım ile kurumunuz ihtiyaçlarına özel uçtan uca danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile; Kanun kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilere getirilen yükümlülüklerin tanımlanması, bu yükümlülüklerin uygun bir şekilde yerine getirilmesi için veri kayıt sistemlerinin, sözleşmelerin, ilgili formların gözden geçirilmesi ve uyumlandırılması, kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ve silinmesine ilişkin politika, prosedür, yönetmeliklerin incelenip gerekli değişikliklerin yapılması ve/veya ihtiyaç duyulan yerlerde yeniden oluşturulması dahil olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmetini sunmaktayız.

Veri Danışmanlığı, kişisel verileri koruma ve kanuna uyumluluk kapsamında kurumların iş süreçlerini bütün detaylarıyla incelemekte ve süreçlerin ilgili kişisel verileri koruma mevzuatına  uyumluluğu için ihtiyaç duyulan eksik veya iyileştirme gereken noktaları belirleyerek bu değişikliklerin iş akışlarını aksatmadan hayata geçirilmesi konusunda hizmet vermektedir.

 

Kurumun içinde bulunduğu sektör baz alınarak her iş birimi için kişisel veri işlenmesine ilişkin iş süreç ve akışlarını analiz ederek iyileştirmeler uygulamakta ve kişisel verileri koruma mevzuatı ile uyumlu hale getirmektedir. Mevcut iş akışlarında ihtiyaç duyulan iyileştirme ve değişikliklerin yapılması, iş akışlarına uygulanabilir kurallar entegre edilmesinin yanı sıra kişisel verileri koruma mevzuatının getirdiği yeni düzenleme gerektiren alanlarda da (ilgili kişinin başvuru, itiraz ve şikayet süreçleri gibi..) kurum işleyişine göre yeni iş süreç ve akışları deneyimli süreç analistleri tarafından oluşturulmaktadır.

Uyum süreci kapsamında öncelikle kurumların sahip oldukları kişisel verileri tanımlamaları kritik önem taşımaktadır. Kişisel veri envanterinin çıkarılması aşağıdaki soruların kurumlardaki tüm iş birimleri ve süreçleri kapsayacak şekilde cevaplanması ile mümkündür (KVKK - KVK Danışmanlık Hizmetleri).

 

– Hangi Kişisel veriler?

– Hangi kaynaklardan elde edilerek?

– Hangi yöntemlerle elde edilerek?

– Hangi hukuki dayanaklarla?

– Hangi amaçlarla?

– Kimlerle paylaşılarak?

– Hangi süreçlerle?

– Hangi departmanlar tarafından?

– Hangi teknolojilerle?

– Kimlere aktarılarak?

– Ne Süreyle?

işlenmektedir.,

 

Bu çalışma için genellikle tüm iş birimlerinden ilgili yöneticilerle toplantı ve çalıştaylar düzenlenerek kişisel veriler ve süreçler ile ilgili bilgi alınır, kişisel veri toplanır.

Yapılan çalışmalar sonrası KVKK Uyum Programı tamamlanarak kurumunuzun KVKK’ya uyum sağlaması ve ilerleyen süreçte konu hakkında danışmanlık hizmeti verilir.

 

KVKK’ya uyum sürecinde adli (hapis cezaları) ve idari yaptırımlar şirketlerinizi ciddi olarak etkileyebilir.

 

Daha fazla bilgi için ve uygulama için Plus Global Danışmanlık (kvkk uzmanı) ile iletişime geçebilirsiniz.

 

KVKK Danışmanlığı (KVKK Kanunu, KVKK nedir, KVKK Verbis, KVKK eğitimi, KVKK aydınlatma metni, KVKK iletişim, KVKK şikayet, KVKK cezalar, KVKK başvuru, kişisel verilerin ihlali, kişisel veri nedir, kişisel verilerin korunması kanunu ihlali, kişisel verilerin korunması eğitimi, kişisel verilerin korunması hukuku, kişisel verilerin korunması aydınlatma metni, KVKK açık rıza metni, KVKK Politika metni, KVKK imha süreleri, kvkk uzmanı vb. konularda),  Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı ve Uyum Programı hizmetimiz aşağıdaki illerimizde devam etmektedir.

Adana KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Adıyaman KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Afyonkarahisar KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Ağrı KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Aksaray KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Amasya KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Ankara KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Antalya KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Ardahan KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Artvin KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Aydın KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Balıkesir KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Bartın KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Batman KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Bayburt KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Bilecik KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Bingöl KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Bitlis KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Bolu KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Burdur KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Bursa KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Çanakkale KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Çankırı KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Çorum KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Denizli KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Diyarbakır KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Düzce KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Edirne KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Elazığ KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Erzincan KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Erzurum KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Eskişehir KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Gaziantep KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Giresun KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Gümüşhane KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Hakkâri KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Hatay KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Iğdır KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Isparta KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

İstanbul KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

İzmir KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Kahramanmaraş KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Karabük KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Karaman KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Kars KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Kastamonu KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Kayseri KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Kilis KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Kırıkkale KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Kırklareli KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Kırşehir KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Kocaeli KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Konya KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Kütahya KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Malatya KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Manisa KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Mardin KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Mersin KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Muğla KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Muş KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Nevşehir KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Niğde KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Ordu KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Osmaniye KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Rize KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Sakarya KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Samsun KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Şanlıurfa KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Siirt KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Sinop KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Sivas KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Şırnak KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Tekirdağ KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Tokat KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Trabzon KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Tunceli KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Uşak KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Van KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Yalova KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Yozgat KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Zonguldak KVKK - Kişisel Verilerin Korunması - Verbis Danışmanlığı

Paylaş: