YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI - Güneş Enerjisi Yatırımları

KOSGEB YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI - Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi


1) Destek Konusu
Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapabilir.
2) Kimler Yararlanabilir?
NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilir:
    İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
    Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G) 
45 - Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
47 - Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç), 
60 - Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,
61- Telekomünikasyon 
62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
63- Bilgi hizmet faaliyetleri
    Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M) 
70 - İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,
71 - Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,
72 - Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
73 - Reklamcılık ve piyasa araştırması,
74 - Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
    Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S) 
95 -Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı, 96 - Diğer hizmet faaliyetleri.
    KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır.
    Proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olan şirketler başvuru yapabilir.   

3) Destek Verilen Harcamalar ve Destek Tutarı
    Yeni makine, teçhizat ve ekipmanları desteklenmektedir.
    Destek oranı % 60’tır. Depremden etkilenen bölgelerde destek %80-%90 oranında uygulanır. 
    Bütçe üst sınırı 14.000.000 TL (geri ödemeli)’dir. Destek tutarı proje bitiminde sonraki 12 ay geri ödemesiz olmak üzere izleyen yılın başından itibaren faizsiz olarak taksitlerle geri ödenecektir. (Ortalama vade 3 yıl)

Paylaş: