KOSGEB YEŞİL SANAYİ DESTEK Sanayide Temiz ve Döngüsel

KOSGEB YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI
Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi
1) Destek Konusu
İşletmeler;
    Enerji verimliliği; 
    Su verimliliği; 
    Hammadde verimliliği;
    Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü; 
    Endüstriyel simbiyoz; 
    Döngüsel ekonomi
konu başlıklarında başvuru yapabilirler.
2) Kimler Yararlanabilir?
NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren başvuru yapabilir.
    İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
    Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G) 
    45 - Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
    46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
    47 - Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç), 
    60 - Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,
    61- Telekomünikasyon 
    62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
    63- Bilgi hizmet faaliyetleri
    Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M) 
    70 - İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,
    71 - Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,
    72 - Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
    73 - Reklamcılık ve piyasa araştırması,
    74 - Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
    Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S) 
    95 -Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,     
    96 - Diğer hizmet faaliyetleri.

    KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır.
    Proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olan şirketler başvuru yapabilir.   


3) Destek Verilen Harcamalar
Proje kapsamındaki;
    Personel giderleri, 
    Makine, teçhizat ve ekipman giderleri,
    Yazılım giderleri,
    Hizmet alım giderleri
4) Destek Tutarı
    %70 oranında hibe desteği verilmektedir. Depremden etkilenen bölgelerde destek %80-%90 oranında uygulanır. 
    Bütçe üst sınırı 4.000.000 TL (geri ödemeli)’dir. 
    Destek tutarı proje bitiminde sonraki 12 ay geri ödemesiz olmak üzere izleyen yılın başından itibaren faizsiz olarak taksitlerle geri ödenecektir. (Ortalama vade 3 yıl)
 

Paylaş: