Mobil Uygulama App ve Oyun Geliştirme Desteği - Teşvikleri

Mobil Uygulama App ve Oyun Geliştirme Desteği - Teşvikleri

Bakanlığı tarafından Oyun ve Uygulama Geliştirme Desteği verilmektedir. Destek kapsamında; her bir oyun ve uygulama için ayrı ayrı olmak üzere; oyun ve uygulama geliştirme aşamasında personel ile yazılım için 100 bin USD, geliştirme aşamasından sonra pazarlama kapsamında 200 bin USD destek verilmektedir.

Mobil Uygulama Destekleri ve Oyun Geliştirme Destekleri Tablosu - Plus Global Danışmanlık

Bilişim - Hizmet İhracatı Destekleri

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/Adet

Yurtdışı Kira Desteği

(Mağaza, Ofis, Showroom, Depo)

%60

1.440.000 TL

5 yıl /Ülke Firma başına 10 birim

Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği (Görsel ve yazılı tanıtım, Facebook,Instagram, Google ve diğer sosyal platformlar, TV Radyo vb reklamlar.)

%60

4.800.000 TL

(Oyun başı)

5 Yıl

Yurtdışı Fuar/Kongre/Seminer/Festival/Film Katılımlarına Yönelik Destek Programı

60%

300.000 TL

5 Yıl

E-Ticaret Siteleri, Platformlar ile Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği

60%

48.000 TL(Yıllık- Site başı)

5 Yıl

Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu Yurtdışı Satış Komisyon Desteği

50%

1.200.000 TL

5 Yıl

Yurtdışı İş İlanı Verme/ İnsan Kaynağı Arama/ Bağlantı Kurma/ Komisyon Giderleri

60%

300.000 TL

5 Yıl

Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu - Platformlarca Tahsil Edilen Komisyon Bedelleri Desteği

50%

1.200.000 TL

5 Yıl

Rapor ve Veri Analizi Desteği

70%

600.000 TL

5 Yıl

Yurtdışı Ürün Marka Hizmet Patent Mülkiyet Hakkı Tescil Desteği

60%

600.000 TL

5 Yıl

Yurtiçi Fuar/Kongre/Seminer/Festival Katılım Desteği

60%

180.000 TL

5 Yıl

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

60%

600.000 TL

5 Yıl

Yazılım, Mobil Uygulama ve Dijital Oyunlar için Test Merkezi, Simülatör, Endüstriyel Robotik Cihazlar ve Yazılım Kiralama Desteği

50%

600.000 TL

 

Yazılım, Mobil Uygulama ve Dijital Oyunlar için Personel Maaş Desteği

50%

300.000 TL(5 adet Personel başı yıllık)

5 Yıl

Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu Ürün Yerleştirme Desteği

60%

1.200.000 TL

5 Yıl

Pazara Girişin Desteklenmesi – Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu Desteği

50%

2.400.000 TL

5 Yıl

 

 

 

 

Mobil Uygulama ve Oyun Geliştirme Destekleri (Mobil Uygulama Teşvikleri - Oyun Teşvikleri)

1.    Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışına yönelik yapılan aşağıdaki reklam tanıtım desteklerine ilişkin ödemelerin %60’ı
Bakanlık tarafından 5 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.

  • TV ve radyo reklamları
  • Basılı tanıtım
  • Web sitesi tasarımı
  • Sosyal medya reklamları (Facebook, Instagram, Google, Influencer vb.)
  • İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtımlar
  • Diğer tanıtım harcamaları (katalog, eşantiyon vb.)

Destek Üst Sınırı : Yıllık 4.800.000 TL (Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu başına)
Destek Oranı: %60
Destek Süresi : 5 Yıl

2.    Rapor ve Veri Analizi Desteği

Yurtdışına yönelik pazara giriş stratejilerinin oluşturulabilmesi için satın alınan/yaptırılan rapor, analiz ve veri tabanı üyelik giderleri. (Adjust,Appsflyer, Sensortower, Mobile Action, Game Refinery, G2 vb.)
Destek Üst Sınırı: 600.000 TL (Yıllık)
Destek Oranı: %70
Destek Süresi: 5 Yıl

3.    Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu Ürün Yerleştirme Desteği

Yurtdışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak ürün yerleştirmeler.
Destek Üst Sınırı: 1.200.000 TL (Yıllık - Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu başına)
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 Yıl

4.    Yurtdışında Ofis, Mağaza, Depo, Showroom, Stand Açma Kira Desteği

Yurtdışında açılan mağaza, showroom, depo ya da ofislerin kiralarının%60'ına Bakanlık tarafından 5 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Üstelik 10 farklı birime kadar bu desteği alabilirsiniz.
Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.440.000 TL (Birim başına)
Destek Oranı : %60
Destek Süresi : 5 Yıl

5.    Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu - Platformlarca Tahsil Edilen Komisyon Bedelleri Desteği

Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformlarının yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak dijital platformlara yapılan ödemeler Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu başına %50 oranında ve en fazla 1.200.000 TL tutarında karşılanır.
Destek Miktarı: 1.200.000 TL (Yıllık - Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu) 
Destek Oranı: %50 - Destek Süresi: 5 Yıl

6.    Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu Yurtdışı Satış Komisyon Desteği

Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformlarının yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri desteklenmektedir.
Destek Miktarı: 1.200.000 TL (Yıllık - Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu)
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 5 Yıl

7.    E-Ticaret Siteleri, Platformlar ile Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği

Hizmet ürünlerinie pazarlamaya yönelik e-ticaret siteleri ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri.
Destek Üst Sınırı: 48.000 TL (Yıllık – site platform kuruluş başına)
Destek Oranı: %60 - Destek Süresi: 5 Yıl

8.    Yurtdışı İş İlanı Verme/ İnsan Kaynağı Arama/ Bağlantı Kurma/ Komisyon Giderleri

Yazılım/ Mobil Uygulama//Dijital Oyun/ Dijital Aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalıştırmalarında yurtdışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere hibe desteği.
Destek Üst Sınırı: 300.000 TL (Yıllık)
Destek Oranı: %60 - Destek Süresi: 5 Yıl

9.    Pazara Girişin Desteklenmesi – Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu Desteği

Bilişim şirketleri tarafından Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformlarının yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen;
⦁    Yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile
⦁    Görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri
Destek Miktarı: 2.400.000 TL (Yıllık)
Destek Oranı: %50

10.    Yazılım, Mobil Uygulama ve Dijital Oyunlar için Personel Maaş Desteği

Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme için istihdam edilen en fazla 5 kişi brüt maaşları için %50 destek. Linkedin gibi personel arama giderleri
Personel maaş desteği
Destek Miktarı : 300.000 TL (Personel başına yıllık, En Fazla 5 Personel)
Destek Oranı : %50 - Destek Süresi: 5 Yıl 

11.    Yazılım, Mobil Uygulama ve Dijital Oyunlar için Test Merkezi, Simülatör, Endüstriyel Robotik Cihazlar ve Yazılım Kiralama Desteği

i. Test merkezi, Simülatör ve Endüstriyel robotik cihazlar Kiralama Desteği

Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun ve dijital aracılık platformu geliştirme için kiralanan;
⦁    Test merkezi,
⦁    Simülatör
⦁    Endüstriyel robotik cihazlar
⦁    Ve diğer teçhizatlar
giderleri %50 oranında desteklenir.
Destek Miktarı : 600.000 TL (Yıllık)
Destek Oranı : %50    

ii. Yazılım Satın Alma ve Kiralama Desteği

Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun ve dijital aracılık platformu geliştirme için kiralanan veya satın alınan yazılımlar %50 oranında desteklenir
Destek Miktarı : 600.000 TL (Yıllık)
Destek Oranı : %50    

12.    Yurtdışı Ürün Marka Hizmet Patent Mülkiyet Hakkı Tescil Desteği

Yurtdışında firmaya ait markanın korunması için yapılan “Marka Tescili” başvuru ücretlerinin %60’ına     Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.
Destek Üst Sınırı : 600.000 TL
Destek Oranı : %60
Destek Süresi : 5 Yıl

13.    Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Bakanlıkça belirlenen belge sertifika ve akreditasyon ile bunlara ilişkin test giderleri %60 oranında desteklenir. SOC, ISO gibi belgeler
Destek Miktarı : 600.000 TL (Yıllık)
Destek Oranı : %60
Süresi: 5 Yıl

14.    Yurtdışı Fuar/Kongre/Seminer/Festival/Film Katılımlarına Yönelik Destek Programı

Fuar katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları.
Destek Üst Sınırı: 300.000 TL (Etkinlik Başı)
Destek Oranı: %60

15.    Yurtiçi Fuar/Kongre/Seminer/Festival KatılımDesteği

Yurtiçi fuarlar ile kongre/konferans/seminer etkinliklerine katılım giderleri
Destek Üst Sınırı: 180.000 TL (Etkinlik başı)
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 Yıl

Ayrıca e-Turquality (Bilişimin yıldızları) Programı kapsamında yukarıdaki destekleri yüksek limitlerde kullanma imkanı getirilmiştir. E-Turquality programı hakkında daha detaylı bilgiler için tıklayınız.

Bilişim teşvikleri hakkında daha detaylı bilgiler için tıklayınız.

 

Bütün devlet teşvikleri için tıklayınız.

 

Mobil Uygulama Geliştirme Desteği - Oyun Geliştirme Desteği  Danışmanlık Hizmetlerimiz

Bilişim sektörü ile mobil uygulama ve oyun geliştiren ihracatçı firmaları teşvikleri (mobil uygulama ve oyun geliştirme desteği, yazılım ihracatı teşvik ve destekleri, oyun destekleri, bilişim destekleri, bilişim teşvikleri, mobil oyun destekleri) danışmanlığı Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Paylaş: