Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında e-ticaret sitelerine üyelik, sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri destek kapsamına alınmıştır.

E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartlara haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ - ÜFE)/2 oranında güncellenir.
Şirketler, belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir.

Sanal Ticaret Heyeti Desteği

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Aşağıdaki giderler desteklenir:
a) Sanal ticaret heyetinin tanıtımına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
b) Sanal ticaret heyetinin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
ç) Sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler
d)Tercümanlık giderleri
Destek için ön onay alınması gerekmektedir. En az 10 şirket katılımı gereklidir.

Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirligi kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Aşağıdaki giderler desteklenir;
a) Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
b) Sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
ç) Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler.
Fuarın başlama tarihinden en geç 2 (iki) ay önce Bakanlık’a başvuru yapılması gerekmektedir.

Sanal Fuar Şartları

Bir sanal fuarın destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 100 (yüz)’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 500 (beş yüz)’den az olmaması gerekir.
Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının yarısından az olmaması ve yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.

Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Aşağıdaki giderler desteklenir:
a) Sanal fuar organizasyonu tanıtımı kapsamındaki harcamaların en az %80’i yurt dışına yönelik olmak kaydıyla, internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
b) Sanal fuar organizasyonun planlamasına ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
ç) Sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderler.

Sanal Fuar Organizasyon Şartları
Bir sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 50 (elli)’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 250 (iki yüz elli)’den az olmaması gerekir.
Yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.
Program başlangıç tarihinden en az 6 (altı) ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) onay başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

İhracat Teşvikleri Özet Tablosu

Diğer ihracat destekleri için tıklayınız. İhracat Destekleri özet tablosu aşağıda yer almaktadır.

İhracat Teşvikleri Danışmanlık Hizmetlerimiz - İhracat Destekleri Danışmanlık

İhracat Destekleri Danışmanlığı Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Ticaret Bakanlığı ihracat teşvikleri, Kosgeb ihracat destekleri, ihracat hibe destekleri, ihracatta devlet teşvikleri, ihracata yönelik devlet destekleri konularında Plus Global Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

Paylaş: