Teknoloji Odaklı Sanayi Programı – Hamle Programı

Teknoloji Odaklı Sanayi Programı – Hamle Programı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı – HAMLE Programı çağrıları ile öncelikli ürün listesi ile belirlenen ürünlerin üretimine ilişkin yatırımlar büyük tutarlı teşviklerden yararlanacaklardır.

Hamle Programı Nedir?

Hamle Programı belirlenen hedef sektörlerde yer alan öncelikli ürün listesindeki ürünleri üreten firmalara önemli devlet teşvikleri sunmayı amaçlayan programdır. Hamle Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Açık Olan Hamle Çağrıları

1. Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı (Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Kimya Sektörlerinden Seçilen Ürünler)

2. Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı - 2021 - Makine Sektörü ve Kritik Hammaddelerden Seçilen Ürünler

3. Mobilite Çağrısı 2021

4. Dijital Dönüşüm 2021

Açılacak Hamle Çağrıları

Mobilite Çağrısı 2021

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı (Makine Sektörü ve Kritik Hammaddelerden Seçilen Ürünler)

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı (Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Kimya Sektörlerinden Seçilen Ürünler)
Dijital Dönüşüm Çağrısı (Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler)

Teknoloji Odaklı Sanayi Programı Hedef Sektörler 2021

  • Kimya (NACE Kodu 20),
  • Eczacılık (NACE Kodu 21),
  • Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250),
  • Bilgisayar,
  • Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26),
  • Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27),
  • Makine (NACE Kodu 28) ve
  • Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30)

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programında Yer Alan Ürünler -  Öncelikli Ürün Listesi 2021

919 ürün ve yenilikçi teknoloji alanları listesi Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Mobilite Çağrısı 2021 Öncelikli Ürün Listesi - Hamle Programı

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı 2021 Öncelikli Ürün Listesi - Hamle Programı

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı (Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Kimya Sektörlerinden Seçilen Ürünler)
Dijital Dönüşüm Çağrısı (Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler)

Ürün Listeleri

Kimya Sektörü Öncelikli Ürün Listesi - Hamle Programı

Eczacılık Sektörü Öncelikli Ürün Listesi - Hamle Programı

Tıbbi Cihaz - Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Elektronik, Bilgisayar ve Optik Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Elektrikli Teçhizat Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Makine Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Ulaşım Araçları Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Diğer Sektörler Öncelikli Ürün Listesi


Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımlara; yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından destek sağlanacaktır.

2021 Yılına İlişkin Teknoloji Odaklı Sanayi Programı - HAMLE Çağrı Planlaması

2021 yılında açılması planlanan çağrılara aşağıda yer verilmiştir.

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Programı HAMLE Destek Unsurları

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Nedir ? HAMLE Başvuru Koşulları Nelerdir?

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri,
Öncelikli Ürün Listesinde yer alan kodlardan birine sahip ürünlerin üretimini amaçlayan yatırım projeleri yararlanabilir.
Toplam proje büyüklüğü (AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 milyon TL ve üzerinde olmalıdır. Yazılım firmaları için asgari yatırım tutarı 2 milyon TL
Tüm program kapsamındaki yatırımlar için Stratejik Teşvik, 50 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için Proje Bazlı Teşvik imkânı bulunmaktadır.
KOBİ’ler içi Stratejik Ürün Destek Programı çerçevesinde KOSGEB desteklerinin sağlanma imkânı
Proje kapsamında Ar-Ge ihtiyacı bulunması durumunda TÜBİTAK AR-GE desteklerinin sağlanma imkânı

Hamle Programı Başvuru Süreci

Hamle Programı Süreci;

1. Ön Müracaat ve Değerlendirme: Başvuruların alınması, ön değerlendirme kriterlerinin değerlendirilmesi
Kabul – Ret

2. Detaylı Müracaat ve Değerlendirme: Kapsamlı Proje Başvurusunun Alınması (Ana Faaliyet Planı, Detaylı Ar-Ge Formları vb. evrakların hazırlanması)

3. Proje Komisyonunun Değerlendirmesi

4. Kabul – Ret

5. Kabul Durumunda Yatırım İzleme Süreci

şeklinde özetlenebilir.

Plus Global Danışmanlık olarak Fizibilite Raporlarınızı ve Projelerinizi hazırlamaktayız. Başvuru ve başvuru sonrası onay ile sürdürme, kapama süreçlerinde sizinle birlikte yer almaktayız. 

Hamle Programı Proje Değerlendirme Süreçleri Nasıl İşlemektedir?

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi - Hamle Programı Proje Değerlendirme Süreçleri ve nihai onaya kadarki süreçler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında belirlenen hedef sektörlerdeki öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri üretmek için yatırım yapacak firmalar desteklenmektedir.

Destek programı kapsamında yatırım projeleri,

  • Geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve
  • Geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere

Toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’ye kadar desteklenecektir.

Hamle Programı - TÜBİTAK Destekleri - ARGE ve TÜBITAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yapılacak ARGE çalışmaları TÜBİTAK tarafından desteklenecektir. TUBITAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında yapılacak çağrılar kapsamında proje sunma ve teşvik alma imkanı olacaktır.

 

Yatırım teşvik belgesi teşvikleri için tıklayınız.

 

Bütün devlet teşvikleri ile bilgi almak için tıklayınız.

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Programı HAMLE Danışmanlık Hizmetlerimiz

Teknoloji Odaklı Sanayi Programı HAMLE Danışmanlık Hizmetleri Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde Devlet Teşvikleri Uzmanı ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Detaylı bilgiler için Plus Global Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

Paylaş: