Turquality Destekleri - Marka Destekleri

Turquality Destekleri - Marka Destekleri

Turquality Nedir?

Turquality Destek Programı, TURQUALITY® kapsamında ülkemizin markalarının uluslararası markalar haline gelmesi için kurumsallaşma, markalaşma ile yurtdışına açılma bağlamında sağlanan danışmanlık ile devlet desteklerinin harmanlandığı bir programdır.

Turquality Programı; Turquality ve Marka Destekleri, Hizmet sektörlarine yönelik Hizmet Turquality Programları ile Bilişimin Yıldızları E-Turquality programları şeklinde yapılandırılmıştır. E-Turquality Programı detayları için tıklayınız.

Turquality Destek Programı Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

TURQUALITY Destek Programının Ön Koşulları - Mal İhracatı

Turquality programının iki önemli kriteri vardır.

Yurtiçi Marka Tescili: Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması ilk kriteri oluşturmaktadır.

Yurtdışı Marka Tescili: Yurt dışında, ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil edilmiş olması ikinci kriteri oluşturmaktadır.

Turquality program başvurusu kriterleri sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterleri neticesine göre Turquality veya marka programı kapsamına dahil edilmektedir.
Yurt dışında da ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının Madrid protokolüne üye ülkeler içerisinde yer alan en az birinde aynı markanın aynı logo ve isimle tescil edilmiş olması gerekmektedir.
İhracat Kriteri: Resmi Turquality başvurusunun yapıldığı gün itibariyle geriye dönük son 36 ayın ihracat toplamı 9 Milyon Amerikan Doları olması gerekmektedir. İhracat tanımına doğrudan şirketin yaptığı markalı veya markasız tüm ihracat kalemleri girmektedir. Aynı zamanda ihraç kayıtlı satışlarda ihracat olarak sayılmakta ve ön şartı sağlamaktadır.

Turquality Programı - Önemli Noktalar

Marka ve Turquality Programı kapsamında aşağıda belirtilen hususlar önem taşımaktadır:

 • Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların mutlaka Türkiye’de tescilli bir markası ve bu markanın da Madrid Protokolüne üye ülkeler arasından seçilen en az bir hedef pazarda tescilli olması gerekmektedir.
 • Bir şirketin en fazla 2 markası desteklenebilir.
 • Bir marka için birden fazla şirket desteklenebilir.
 • Holding bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.

Turquality ve Marka Programı Başvuru Süreci

 1. Başvurulacak marka için ön koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.
 2. Ön koşulu sağlayan firma için “Ön Değerlendirme Seti” doldurulur.
 3. Ön değerlendirme sonucunda firmanın almış olduğu puan yeterli ise gerekli belgeler ile Turquality sekteryasına hem otomasyon üzerinden hem de evrak asılları ile başvuru yapılır.
 4. Ön İnceleme süreci başlatılır.
 5. Ön inceleme sonucunda eğer firma uygunsa, firma aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti yönetim danışmanlığı firmasına öder.
 6. Yönetim Danışmanlığı firması “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasını başlatır.
 7. Yönetim Danışmanlığı firması “Değerlendirme Raporunu” hazırlar.
 8. Rapor inceleme süreci tamamlandıktan sonra firmanın Turquality ve Marka programlarından hangisine uygun olduğuna karar verilir ve ilgili programa marka dahil edilir.
 9. Programa dahil olan marka, Stratejik İş Planı ve Marka Gelişim Yol Haritasını hazırlayıp Ticaret Bakanlığı’na sunar. Bu aşama kapsamında Yönetim Danışmanlığı firması firmada “Detaylı Analiz Çalışmasına” başlamaktadır. Detaylı Analiz Çalışması sonucunda, firmanın 5 yıllık TURQUALITY destek süresi boyunca stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini içeren bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmaya verilmektedir.
 10. Stratejik İş Planı’nın Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte firma 2006/4 veya 2015/9 (2564 sayılı karar) sayılı Tebliğler ‘de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir.

Turquality Başvuru ve Ön İnceleme Çalışması

Turquality Firma Ön İnceleme Çalışması:

Başvurusunda eksik bulunmayan şirketler için, bir sonraki aşama ön değerlendirme sürecidir. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığınca görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmasının gerçekleştireceği Ön İnceleme Çalışması için gerekli ücretin görevlendirilen danışmanlık firmasına şirket tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Ön İnceleme Çalışması kapsamında, görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firması tarafından öncelikle başvuran şirketten inceleme alanlarına ilişkin detaylı bilgi/belge talep edilir ve bu bilgi/belgeler incelendikten sonra şirketin tesislerinde 2 günlük bir yerinde inceleme çalışması yapılır. Yerinde inceleme çalışmasına Ticaret Bakanlığı yetkilileri veya TİM – TURQUALITY® Sekretaryası da katılım sağlayabilir.

Ön İnceleme Çalışmasında şirket aşağıdaki alanlarda incelenmektedir.

Firma Ön İnceleme Çalışması Bakanlıkça belirlenen danışmanlık şirketlerinden birisi, Ticaret Bakanlığı ve TURQUALITY® Sekretaryası’nın beraber yürüttüğü, başvuru yapan firmada gerçekleştirilen 2 günlük bir çalışma olup, firma aşağıdaki alanlarda incelenmektedir:

Turquality Firma İnceleme Kriterleri

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Marka Yönetimi

Marka Performansı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme

Finansal Performans

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kurumsal Yönetim

Bilgi Sistemleri Yönetimi

Dijitalleşme Yönetimi

Turquality Programı Kapsamına Alınma - Marka Destek Programı Kapsamına Alınma

Ön Değerlendirme Çalışması sonrası, uygun bulunan firmalara, Marka programı ve TURQUALITY® Programı arasından hangisine kabul edildiğine ilişkin bildirim yapılır.
Turquality doğrultusunda Ön Değerlendirme Çalışması sonrası hazırlanan rapor Ticaret Bakanlığı tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu şirketlere Otomasyon Sistemi üzerinden bildirilir.
Değerlendirme sonucunda; kapsama alınma başvurusu reddedilebilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, firma 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 veya üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.

Turquality ve Marka Destekleri

 1. Tuquality 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler
 2. Turquality Marka 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler
 3. Tuquality 2015/9 Sayılı Karar Kapsamındaki Destekler
 4. Turquality Marka 20015/9 Sayılı Karar Kapsamındaki Destekler

1. Turquality Destekleri

Turquality Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:
Üst Limit olmaksızın %50 oranında ve pazar bazlı olarak 5 yıl süresince desteklenir. Firmaların performanslarına bağlı olarak süre sınırsız olarak markalar Turquality programında kalabilirler.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler Harcamaları
 • Yurt Dışı Birim Kira Giderleri (Ofis, depo, mağaza, showroom)
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Harcamaları
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Mühendis, Aşçı/Şef Brüt Maaşları
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri
 • Kalite, Hijyen, Ürün ve Çevre Belgeleri Harcamaları ile Ürün Test ve Analiz Giderleri
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon
 • Franchising Kapsamında Kira
 • Danışmanlık
 • Yazılım Lisans Giderleri, Yazılım Kiralama Giderleri, Yazılım Bakım Anlaşması Harcamaları, Özel Yazılım Geliştirme Giderleri
 • Pazar Araştırma Yaptırtma ve Pazar Araştırması Raporu Satın Alma Giderleri.

 

Mal İhracatı Turquality Destekleri - 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler - TURQUALITY® Destekleri Tablosu

 

Hizmet İhracatı Turquality Destekleri - 2564 Sayılı Karar Kapsamındaki Destekler - TURQUALITY® Destek Limitleri Tablosu

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin Gelişim Yol Haritası Çalışması haricindeki aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında, Gelişim Yol Haritası Çalışması ile ilgili harcamaları ise %75 oranında desteklenir.

Marka Destekleri

Marka Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:
% 50 oranında, 4 Yıl Süresince desteklenir.

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler Harcamaları
 • Yurt Dışı Birim Kira Giderleri (Ofis, depo, mağaza, showroom)
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Harcamaları
 • Moda, Endüstriyel Ürün tasarımcısı, Mühendis, Aşçı/Şef Brüt Maaşları
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri
 • Kalite, Hijyen, Ürün ve Çevre Belgeleri Harcamaları ile Ürün Test ve Analiz Giderleri
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon
 • Franchising Kapsamında Kira
 • Danışmanlık
 • Yazılım Lisans Giderleri, Yazılım Kiralama Giderleri, Yazılım Bakım Anlaşması Harcamaları, Özel Yazılım Geliştirme Giderleri
 • Pazar Araştırma Yaptırtma ve Pazar Araştırması Raporu Satın Alma Giderleri

Mal İhracatı Marka Destekleri - 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler - Marka Programı Destekleri Tablosu

TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.

 

Hizmet İhracatı Marka Destekleri - 2564 Sayılı Karar Kapsamındaki Destekler - Marka Programı Destekleri Tablosu

TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin Gelişim Yol Haritası Çalışması haricindeki aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında, Gelişim Yol Haritası Çalışması ile ilgili harcamaları ise %75 oranında desteklenir.

Turquality Firmaları - Turquality Desteği Alan Firmalar

Turquality ve Marka Programları kapsamında Türkiye’de birçok firma desteklenmektedir.

Turquality Danışmanlık Hizmetlerimiz

Plus Global Danışmanlık olarak Turquality ve Marka Destekleri Danışmanlık hizmetlerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Aşağıdaki illerimizde Devlet Teşvikleri, Destekleri Hibe ve Yardımları konularında danışmanlık hizmetlerimiz kapsamlı olarak sürdürülmektedir.

 

Daha fazla bilgi için ve uygulama için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş: