YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ” yayınlanarak, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) kredilerine başvuracak projelerin alanları ile üretilecek ürünlerin listesi belirlenmiş ve Ön başvurular 20 Aralık 2023 itibariyle alınmaya başlanmıştır. 
Üç yıl için uygulanacak YTAK programı için her yıl 100 milyar TL olmak üzere 300 milyar TL tahsis edilmiştir. 
DETAYLAR
En az 1 milyar TL tutarında yatırım projelerine destek verilecektir.
Stratejik Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
(GTİP) kodlarına sahip bir ürünün üretilmesi ve/veya duyuru ekindeki Teknoloji Alanları
Listesi’nde yer alan bir teknoloji alanında yatırım yapacak firmalar ile  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki desteklerden yararlanan firmalar tarafından başvuru yapılabilecektir. 
Başvurular, ön koşul değerlendirmesine tabi tutulacak ön başvuru ve ön koşulu sağlayan yatırımcılar için kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle alınacaktır.
Bir firmaya en fazla 5 milyar TL tahsis edilecek ve toplam yatırımın yine en fazla %70’i YTAK kredisi ile finanse edilebilecektir. 
YTAK kredileri 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli olacak ve taksitler aylık, üç aylık ve altı aylık olarak belirlenebilecektir. Faiz ise alınan puana göre (Teknoloji-Stratejik Puan) %15 ile %30 arasında olacaktır.
Yatırımda yerli makine kullanımı, yeşil dönüşüme katkı, ithal ikame etkisi ve ihracat potansiyeli vb kriterler firmalar için değerlendirmede ilave puan kazandıracaktır.
 
 

Paylaş: