Yurtdışı Gayrimenkul Satışına Yönelik Teşvikler

Yurtdışı Gayrimenkul Satışına Yönelik Teşvikler

YURTDIŞI GAYRİMENKUL SATIŞINA YÖNELİK TEŞVİKLER

Yurtdışına gayrimenkul satışı bağlamında; yabancılara yönelik olmak üzere konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’de yerleşik kişi ve kuruluşlara destek verilmektedir. (gayrimenkul teşvikleri). Yeni gayrimenkul teşvikleri ile birlikte; Yabancılara konut satışı, emlak satışı, daire satışı, yurtdışı gayrimenkul pazarlama faaliyetleri desteklenmektedir.

1.   Yurtdışı Birim Kira Desteği

2.   Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği - 1,8 Milyon TL

3.   Ürün Yerleştirme Desteği

4.   Yurtdışı Marka Tescil Desteği

5.   Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

6.   Yurtdışı Etkinliklere Bireysel Katılım Desteği

7.   Milli Katılım Desteği

8.   Sektörel Alım Heyeti Ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

9.   Sanal Fuar Organziasyon Desteği

10.   Yarışma ve Etkinlik Desteği

1.    Yurtdışı Birim Kira Desteği

En fazla 5 birimin vergi resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ve birim açılmasına dair belgelendirme giderleri 5 yıl boyunca %50 oranında birim başı yıllık 720.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı : 720.000 TL - Birim Başına Yıllık
Destek Oranı : %50
Destek Süresi: 5 Yıl

2.    Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Desteği

Yurtdışına yönelik reklam,  tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderler 5 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık 1.800.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı : 1.800.000 TL
Destek Oranı : %50
Destek Süresi: 5 Yıl    

3.    Ürün Yerleştirme Desteği

Yurtdışında gösterimi yapılan sinema, belgesel, dizi, animasyon ve dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri 5 yıl boyunca %50 oranında yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı : 600.000 TL
Destek Oranı : %50
Destek Süresi: 5 Yıl

4.    Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Yurtiçinde tescil edilen markalarınızı yurtdışında tescil ettirmeniz durumunda buna ilişkin giderler %50 oranında 600.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı: 600.000 TL
Destek Oranı : %50

5.    Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Bakanlıkça belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 1.800.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı: 1.800.000 TL
Destek Oranı : %50

6.    Yurtdışı Etkinliklere Bireysel Katılım Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen yurtdışı etkinliklere ilişkin giderler %50 oranında ve etkinlik başına 300.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı : 300.000 TL
Destek Oranı : %50

7.    Milli Katılım Desteği

Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının milli katılıma ilişkin giderleri %60 oranında etkinlik başına 300.000 TL’ye kadar desteklenir. Milli katılım etkinliğinin organizasyonuna ilişkin ise organizatörlerin giderleri %60 oranında 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı :
⦁    Yararlanıcı ve İşbirliği Kuruluşları: Etkinlik başı 300.000 TL
⦁    Organizatörler: 1.200.000 TL
Destek Oranı : %60

8.    Sektörel Alım Heyeti Ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği

Sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler Bakanlığın uygun görmesi durumunda bir takvim yılında en fazla 5 program olmak üzere %50 oranında ve 600.000 TL’ye kadar desteklenir. Söz konusu destek sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin 900.000 TL olarak uygulanır.
Destek Üst Sınırı : 
⦁    Sektörel Alım Heyeti Programları: 600.000 TL(Etkinlik başı- yılda en fazla 5 program)
⦁    Sektörel Ticaret Heyeti Programları 900.000 TL(Etkinlik başı- yılda en fazla 5 program)
Destek Oranı : %50

9.    Sanal Fuar Organziasyon Desteği

Bakanlıkça uygun görülen sanal fuarlara yönelik organizasyon giderleri %50 oranında faaliyet başı 600.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı: 600.000 TL
Destek Oranı : %50

10.    Yarışma ve Etkinlik Desteği

İşbirliği kuruluşlarının gayrimenkul hizmet sektörüne yönelik düzenledikleri bir takvim yılı içinde 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.
Destek Üst Sınırı : 1.200.000 TL
Destek Oranı : %50

Plus Global Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak ve iletişime geçmek için tıklayınız.
 

Paylaş: